Mládež svojim spoluobčanom

14.dec 2015

Mládež svojim spoluobčanom

Atmosféra z centra Kulpína – stromček pre všetkých občanov je vyzdobený

Atmosféra z centra Kulpína – stromček pre všetkých občanov je vyzdobený

Včera popoludní mládežnícke združenie Terra z Kulpína zorganizovalo zdobenie stromčeka v strede dediny.

Tradične ako aj tri roky predtým deti a mládež Kulpína spoločne zdobili päť metrov vysoký stromček k vianočným a novoročným sviatkom pre všetkých občanov. Najväčšiu radosť mali deti, ktoré si vo veselej nálade pri detských vianočných a novoročných pesničkách pospevovali a tančili v centre dediny.

Predsedníčka Terry Jasmina Kuštrová s jedným z lampiónov šťastia, ktorý poletí vysoko

Predsedníčka Terry Jasmina Kuštrová s jedným z lampiónov šťastia, ktorý poletí vysoko

V predvečerných hodinách, po novoročnom programe žiakov základnej školy v Dome kultúry, za prítomnosti početných občanov boli tiež v centre osady vypustené lampióny šťastia. Na lampióny predtým žiaci základnej školy napísali svoje priania do nového roka a želania, ktoré by chceli, aby im splnil dedko Mráz. Podujatia v centre Kulpína boli šlagvortom dobrej nálady a atmosféry ku koncoročným sviatkom.

Katarína Gažová

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs