Nevraživosť sa stupňuje…

14.dec 2015

Nevraživosť sa stupňuje…

OLYMPUS DIGITAL CAMERATri a pol hodiny „aktívnej práce“ stačilo členom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny aby dnes absolvovali 19 bodov rokovacieho programu prv než podpredseda Juraj Červenák 9. schôdzu prerušil. Medzi absentujúcimi bola aj predsedníčka Rady Anna Tomanová-Makanová.

V riadne napätom ovzduší väčšinou hlasov z 25 prítomných členov za riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov zvolili Annu Chrťanovú-Leskovac. Akceptovali neodvolateľnú demisiu Ladislava Petroviča na členstvo v NRSNM, tiež schválili zmeny a doplnky k štatútom ÚKVS a Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Podporu dostal aj plán práce NVU Hlas ľudu. Prihliadajúc na poznámku Vladimíra Valentíka, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra, po dlhšej diskusii sa uzhodli, aby Štatút NVU Hlas ľudu bol „zosúladený so zakladateľským aktom.“

Nebolo priamo povedané, ale tak vyznieva, že NRSNM zrejme 9. schôdzu dokončí do konca decembra. Jej členom zostalo prerokovať okrem ďalších pôvodne navrhnutých 9 bodov ešte 2 z celkove 8, ktoré dodatočne navrhol Pavel Surový.

Rada zaujala kladné stanoviská k celej sade otázok týkajúcich sa širokého spektra činnosti škôl. Poslanci zoskupení okolo Pavla Surového túto prácu považovali za zbytočnú a obvinili predsedníčku Tomanovú- Makanovú, že sama v mene Rady poslala pozitívne stanoviská, čím ako povedali, porušila Štatút NRSNM. Zazlievali jej aj dlhú prestávku medzi dvoma schôdzami ako i telefonickú 8. schôdzu, v rámci ktorej bola vymenovaná doterajšia úradujúca riaditeľka ÚKVS.

V diskusii vyplávala na povrch neznášanlivosť medzi príslušníkmi dvoch táborov. Mimoriadne nekultúrne vyznelo najmä časté prerušovanie hovoriacich čiže „skákanie do reči“ zo strany Juraja Červenáka a Pavla Surového. Je smutné, že prítomní podstatne viac plytvali energiou na vzájomné obvinenia zaváňajúce vybavovaním osobných účtov, než na informáciu koordinátorky NRSNM pre vzdelávanie. Ako totiž povedala Svetlana Zolňanová, v Erdevíku „je pred niekoľkými dňami zatvorená jedna slovenská trieda…“

Nuž, kde sa dvaja perú…

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs