V Báčskom Petrovci sa včera uskutočnilo Fórum Slovákov 2015

12.dec 2015

V Báčskom Petrovci sa včera uskutočnilo Fórum Slovákov 2015

Úvodné postrehy na tribúne predostreli M. Spevák (vľavo) a Z. Šimák

Úvodné postrehy na tribúne predostreli M. Spevák (vpravo) a Z. Šimák (Foto: J. Čiep)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 10. decembra o deň neskôr v Báčskom Petrovci bola verejná diskusia na pálčivú tému ľudských a menšinových práv.

Občianske združenie Slováci a spolužitie (SaS) včera večer vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec zorganizovalo Fórum Slovákov – verejnú diskusiu na tému ľudských a menšinových práv.

Úvodom Michal Spevák, predseda združenia SaS, ozrejmil, že od 3. do 23. decembra tohto roku trvá verejná rozprava k akčnému programu v oblasti národnostných práv a poznamenal, že v Návrhu osobitného akčného plánu sú uvedené strategické ciele v oblasti osobného statusového postavenia, zákazu diskriminácie, kultúry a médií, slobody vierovyznania, používania jazyka a písma, vzdelávania, demokratickej účasti, zodpovedajúceho zastúpenia príslušníkov národnostných menšín vo verejnom sektore a verejných podnikoch, pôsobenia menšinových národnostných rád, ekonomického postavenia príslušníkov národnostných spoločenstiev a medzinárodnej spolupráce.

DSC_0262_resize

Slabý záujem o verejnú tribúnu na tému menšinových práv v Petrovci (Foto: J. Čiep)

Po ňom o stave používania a využívania národnostných práv v našich prostrediach a v našich národnostných inštitúciách hovorili diplomovaný právnik Zlatko Šimák, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, zástupca predsedu obce Kovačica Ján Paul, členka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Boldocká-Ilićová, predseda MOMS Belehrad Ján Krivák a predseda strany Slováci vpred! Pavel Surový.

Prednesené diskusie na verejnej rozprave Fórum Slovákov 2015 občianske združenie Slováci a spolužitie spracuje v tvare pripomienok, návrhov a sugescií a zašle na Ministerstvo spravodlivosti ako Návrh osobitného akčného plánu na uskutočňovanie práv národnostných menšín.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs