Kurzy stále v kurze

11.dec 2015

Kurzy stále v kurze

Ako sa učí slovenčina na jednom z kurzov

Ako sa učí slovenčina na jednom z kurzov

NA TEPLOMERE KREATÍVNE LETO MLADÝCH AJ V ZIME

Potrebujete prvú pomoc v usmernení svojich záujmov? Poskytne vám ju, milí mladí priatelia, Kancelária pre mladých obce Báčsky Petrovec. Hoci ortuť na teplomere klesá, v žilách je stále horúco tým, ktorí sa aktívne zapojili do niekoľkomesačného projektu Kreatívne leto. Práve formou dlhodobého voľnočasového programu sa mládežnícka kancelária snažila prakticky pol roka dopriať mladým možnosť realizovať vo všemožných odvetviach.

Niektoré kurzy, ktoré sa konajú priamo v priestoroch kancelárie, sú stále v kurze. Vytvárať webové stránky učí mladých Igor Stoiljković. Anglickú konverzáciu vedie Ivana Ilićová. Len nedávno sa skončil kurz bojových umení. „Ide viac o učenie sa sebaobrane. A to nikdy nie je na škodu,“ vysvetľuje Kristína Dostanová z Kancelárie pre mladých. Dodajme, že práve takáto forma aktivity zveľaďuje navyše celé psychofyzické zdravie, učí koordinácii pohybov, rovnováhe tela aj mysle. Vyžaduje si sústredenosť, ale aj odvahu a stavia na princípoch bezpečného a spravodlivého života.

Elizabet Novaková (vľavo) a Kristína Dostanová o projektoch kancelárie

Elizabet Novaková (vľavo) a Kristína Dostanová o projektoch kancelárie

„Na záver Kreatívneho leta by sme sa radi poďakovali formou malej oslavy všetkým lektorom, ale aj účastníkom za to, že sa podujali takto tráviť od leta svoj čas,“ avizuje Elizabet Novaková plánovanú súkromnú rozlúčkovú párty kancelárie pred Vianocami.

Aj keď sa Kreatívnemu letu povie Goodbye, iné aktivity neustávajú. V tomto období Kancelária pre mladých spolu s Obecným mládežníckym parlamentom obce Báčsky Petrovec organizuje ešte dva ďalšie kurzy. Na dodatočné vzdelávanie pod názvom Upevnime si slovenčinu získali prostriedky z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Pri Kurze prvej pomoci spolupracuje KZM aj s partnermi: Červeným krížom Báčsky Petrovec a Gymnáziom J. Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Osobitne treba spomenúť ešte jeden z úspechov kancelárie: Zapojila sa spolu s ďalšími deviatimi podobnými inštitúciami do celoštátneho projektu Nie si sám – máš podporu, ktorý pripravila pre rok 2015 Organizácia kreatívneho zoskupovania – OKO z Belehradu.

Monika Necpálová

M. NECPÁLOVÁ
M. NECPÁLOVÁ

MONIKA NECPÁLOVÁ (1985) S redakciou týždenníka Hlas ľudu spolupracuje teraz druhý rok. Ako novinárka pochádzajúca zo stredného Slovenska prispievala niekoľko rokov do periodík na Slovensku, podieľala sa na činnosti viacerých novinových portálov a neskôr pôsobila tri roky v Prahe v krajanskej redakcii magazínu Slovenské dotyky. Blízka jej je krajanská problematika; siaha predovšetkým po analytických a beletristických žánroch, v časopise Zorničke svoju tvorbu zameriava na deti. Venuje sa kultúre, dôraz kladie na človeka a so záľubou píše i dokumentárne reportáže. Kontakt: necpalova@hl.rs