Šesťčlennej rodine zhorel dom

9.dec 2015

Šesťčlennej rodine zhorel dom

TRAGÉDIA V BIELOM BLATE

Oheň zhltol doslova všetko, zostali iba holé steny

Oheň zhltol doslova všetko, zostali iba holé steny

Že nešťastie nikdy nechodí samo potvrdilo sa aj v prípade rodiny Jána Príbeľu z Bieleho Blata. Táto rodina totiž žije v ťažkých hmotných podmienkach a začiatkom minulého týždňa ju postihlo ďalšie nešťastie − v katastrofálnom požiari im zhorel dom a všetko v ňom.

Rodina ma 6 členov, z toho dve deti sú žiakmi nižších ročníkov základnej školy a najmladší má iba jeden rok. Zachránili si životy, ale všetko ostatné – nábytok, odev, obuv, školské knihy – zhltol oheň.

Táto rodina potrebuje doslova všetko. Bieloblatský cirkevný zbor, ako aj Miestne spoločenstvo, im už pomohli. Okrem toho vyzvali všetky banátske zbory, aby v súlade s možnosťami pomohli tejto rodine. Pomoc môže byť v odeve, školskej výbave, ale i finančná.

Všetci ochotní môžu pomoc priniesť do Bieleho Blata alebo môžu zavolať na telefónne číslo 064/1465476.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs