Šíd

2.júl 2013

Predseda Zhromaždenia obce Šíd Dr. Branislav Mauković vypísal voľby na členov rád miestnych spoločenstiev z územia obce. Voľby sa uskutočnia 21. júla vo všetkých 19 miestnych spoločenstvách v obci a budú prebiehať podľa väčšinového systému. To znamená, že sa kandidáti kandidujú osobne, a na to, aby sa dostali na volebnú listinu, majú podať najmenej 10 podpisov voličov pre miestne spoločenstvá Binguľa a Ľuba, 20 podpisov voličov pre Miestne spoločenstvo Višnjićevo, 30 podpisov pre Miestne spoločenstvo Erdevík a 50 podpisov pre Miestne spoločenstvo Šíd. Kandidačná lehota trvá do 30. júna. Šíďania budú hlasovať na štrnástich volebných miestach, Erdevíčania na troch, Višnjićevčania na dvoch a Binguľčania a Ľubania na po jednom volebnom mieste.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs