Nový štatút na obzore

2.júl 2013

„Najväčšie zmeny v novom Štatúte Miestneho spoločenstva vzhľadom na ten schválený 15. mája 2000 sa vzťahujú na volebný systém. V nových voľbách do Rady MS už nemôže členov navrhovať žiadna politická strana či záujmové združenie. Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi pätnásťčlennej rady, musia nazbierať po tridsať podpisov podpory od svojich spoluobčanov,“ zdôraznil Martin Zloch na zasadnutí Rady MS Kovačica. Okrem toho úvodom povedal, že podľa starého štatútu bolo Miestne spoločenstvo formované ako politický útvar lokálneho rázu, kým podľa nového to bude záujmová jednotka.

Z júnovej schôdze Rady Miestneho spoločenstva Kovačica

Z júnovej schôdze Rady Miestneho spoločenstva Kovačica

Dôkladné vysvetlenie o jednotlivých bodoch a zmenách štatútu podal Martin Chrťan, tajomník Miestneho spoločenstva, pričom členovia rady nemali poznámky, ani pripomienky. Rada súhlasila, že nový text štatútu treba postúpiť výborníkom Zhromaždenia obce Kovačica na schválenie.

Podľa nového štatútu Miestne spoločenstvo má mať okrem Zmierovacej rady iba päť komisií (komunálnu, pre odhad poľných škôd, pre šport a mládež, pre sociálne a zdravotné otázky a ekologickú). Rada Miestneho spoločenstva má právo formovať aj ďalšie príležitostné alebo stále komisie. Jednu takú – Komisiu pre organizáciu Kovačického októbra 2013 – formovali na nedávnom zasadnutí a členmi sú: Martin Zloch (predseda Rady MS), Željko Tomáš (podpredseda), Ján Puškár (predseda Zhromaždenia obce Kovačica), Zuzana Lenhartová (školstvo), Ján Marko (kultúra), Miroslav Jonáš (šport), Zuzana Jonášová (Ženský spolok), Ivana Zovko (turistika) a Ján Špringeľ (médiá).

Združenia, kultúrne, športové a výchovno-vzdelávacie inštitúcie alebo jednotlivci, ktorí kvalitným programom a obsahom chcú spestriť ponuku Kovačického októbra, môžu svoje návrhy zaslať na mail alebo priniesť priamo do Miestneho spoločenstva Kovačica najneskoršie do stredy 31. júla. Komisia bude zasadať a rokovať o spomínanom kultúrnom podujatí v priebehu augusta a vtedy prípadne zladí harmonogram niektorých akcií, ak sú náhodou plánované v ten istý deň – predvečer či hodinu. Podľa plánu Miestneho spoločenstva Kovačica plagáty s presným programom sa majú vyvesiť po mestečku do 15. septembra.

Členov RMS podpredseda Tomáš informoval, že sa pracuje na otvorení webovej stránky Miestneho spoločenstva v slovenskom a srbskom jazyku. Občania si na nej môžu pozrieť aj úradné rozhodnutia, ako je napríklad spomínaný nový Štatút Miestneho spoločenstva.

Dva slávistické športové kluby, futbalový a kolkársky, úradne v písomnej forme požiadali o nájom reštaurácie Slávie, pretože lehota predchádzajúceho prenájmu nedávno vypršala. Keďže je však Miestne spoločenstvo iba užívateľom tých priestorov (majiteľom je Obec Kovačica), Rada Miestneho spoločenstva súhlasila, že sa o žiadosti dvoch klubov už na nasledujúcej schôdzi zmieni Obecná rada. Členovia Rady MS podporili snahu aktivistov dvoch telovýchovných kolektívov a navrhli Obecnej rade, aby „s cieľom budúcej kvality, masovosti a dosahovania čím lepších výsledkov“ rozhodla v prospech snaživcov Slávie.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs