Vypísali súbehy na riaditeľov verejných podnikov

2.júl 2013

Aj na 12. zasadnutí Zhromaždenia obce Stará Pazova, ktoré sa konalo v utorok 25. júna, výborníci podali niekoľko návrhov na zmenu rokovacieho programu. Až päť návrhov (na stiahnutie správy o práci Obecnej správy za rok 2012 a štyri na doplnenie, ktoré sa týkali havárie na kanalizačnom potrubí, spôsobu míňania peňazí z obecnej pokladnice, konania proti bývalým riaditeľom verejných podnikov, písania prostriedkov verejného informovania) podal Srđo Komazec (SRS), kým jeden návrh, a to na utvorenie obecného fondu solidarity, podala Dušanka Radinovićová (SPS). Uvedené návrhy na zmenu rokovacieho programu výborníci väčšinou hlasov zamietli.

Utorkovému zasadnutiu, po ktorom nasleduje letná prestávka, dominovali rozhodnutia na vypísanie verejných súbehov na riaditeľov verejných podnikov, ktorých zakladateľom je Zhromaždenie obce: Direkcie pre výstavbu Obce Stará Pazova, Urbanizmu, Vodovodu a kanalizácie, Čistoće a RTV Stará Pazova. V rozprave o týchto bodoch najviac hovorili výborníci SRS Srđo Kamazec a Dejan Mitrović. Ich pripomienky k jednotlivým podmienkam verejných súbehov (rozdielne stupne vzdelania) výbornícka väčšina neakceptovala a všetky súbehy sú zverejnené v Úradnom vestníku, novinách Danas a na oficiálnej webovej stránke Obce Stará Pazova. Na zasadnutí schválili rozhodnutia o zániku mandátu členov správnych rád a rozhodnutia o vymenovaní členov dozorných rád v uvedených piatich verejných podnikoch.

Výborníci staropazovského obecného parlamentu väčšinou hlasov schválili aj Správu o práci Obecnej správy za rok 2012 a rozhodnutie o zmenách a doplnkoch rozhodnutia o dočasných objektoch.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs