Silbaš

8.feb 2013

V piatok 1. februára v Silbaši usporiadali prvú tohtoročnú akciu

dobrovoľného darcovstva krvi. Akcia prebiehala od 8. do 10. hodiny v miestnostiach Domu zdravia. Na výzvu Miestnej organizácie Červeného kríža a Ústavu pre transfúziu krvi z Nového Sadu sa hlásilo 45 osôb, z toho 11 obyvateľov Paragov. Z uvedeného počtu tri osoby odmietli zo zdravotných dôvodov. Podstatné je zdôrazniť, že medzi prihlásenými boli aj traja noví darcovia.

Rastislav Kopčok

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs