Skenovanie lokálnych samospráv

13.mar 2013

Záber z prezentácie výsledkov projektu, ktorá bola 8. marca v Novom Sade

NEZÁVISLÝ SPOLOK NOVINÁROV VOJVODINY PREDSTAVIL VÝSLEDKY PROJEKTU MÉDIÁ A LOKÁLNE SAMOSPRÁVY

Ani jedna zo 45 vojvodinských lokálnych samospráv si nezaslúži ovenčiť sa uznaním Najlepší starosta vojvodinskej obce. K takému uzáveru prišiel Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, keď v projekte pod názvom Médiá a lokálne samosprávy analyzoval diania vo vojvodinských mestách a obciach v období po lokálnych voľbách 2012, pričom po vyhodnotení práce lokálnych a mestských vedení plánoval udeliť toto lichotivé ocenenie.

V pionierskom projekte, ako ho ocharakterizoval predseda NSNV Dinko Gruhonjić, sa anatomizovali relácie medzi programom a predvolebnými sľubmi politických strán s konkrétnymi krokmi novozvolených vládnucich štruktúr prostredníctvom písania rozšírených správ z lokálnych prostredí, ktoré sú zverejnené na portáli www.autonomija.info a www.najgradonacenik.org. Sedemnásť novinárov s mentorom a šéfredaktorom sa venovali aj iným zorným uhlom, akými boli niekedy až tragikomické povolebné koaličné kombinácie, politické prispôsobovanie sa a iné politické a parapolitické procesy v neobvykle dlhom období konštituovania sa nových lokálnych vedení.

Pre autorku projektovej štúdie Lokálne samosprávy vo Vojvodine po voľbách 2012 Žužanu Serenčeš najsilnejšie dojmy z tohto výskumu, ktoré sú platné pre väčšinu obcí, sú neracionálne predimenzionovaná lokálna správa, stranícke zamestnávanie, stranícke prelietanie výborníkov, netransparentnosť míňania verejných financií, umierajúce hospodárstvo a nekorektný vzťah voči lokálnym médiám.

Možno vydedukovať, že sa niektoré z týchto negatívnych javov vzťahujú aj na, podmienečne povedané, slovenské lokálne samosprávy. Ale okrem uvedených (a neuvedených) negatívnych javov, v štúdii sú povšimnuté aj pozitíva. Napríklad v štúdii sa uvádza, že Stará Pazova sa vynašla v priťahovaní investícií, v Báčskom Petrovci je badateľný chvályhodný trend vidieckeho cestovného ruchu, kým v Kovačici sa aspoň v plánoch a vypracovaných projektoch prebúdza ekologické vedomie v oblasti energetiky.

Kladných skutkov lokálnych mocnárov však nebolo až toľko, aby sa účastníci tohto projektu rozhodli práve pre nich. Preto urobili manéver: udelili počestné uznanie najlepšiemu novinárovi v projekte, a to Darkovi Šperovi, inak dopisovateľovi spravodajskej agentúry Beta.

V. Dorčová-Valtnerová

 


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs