Premiéra predstavenia Láska alebo niečo iné

13.mar 2013

V pondelok 18. marca o 19.30 v sieni Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika v Novom Sade divadelná sekcia SKC bude mať premiéru divadelného predstavenia autora Jana Hrubíka Láska alebo niečo iné v dramaturgii a réžii Rastislava Zorňana.

J. S.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs