Firma, ktorá predbehla čas

13.mar 2013

Mihajlo Pupin bol našou prvou osobnosťou – vedcom, o ktorom sa iste vie, že tesne spolupracoval so Siemensom. Novosadčan Ing. Slavko Bokšan je tiež jedným zo známych vedcov a podnikateľov, ktorý celé roky pôsobil v uznávanej nemeckej výrobnej spoločnosti. Práve Siemens stál pri zrode novej automatickej telefónnej ústredne, kapacity tisíc čísiel, v roku 1926 v Novom Sade. Prevádzka Siemensu v Subotici, ako jeden z najdôležitejších domácich výrobcov elektrických strojov uplatniteľných v oblasti obnoviteľnej energie, je reprezentatívnou ukážkou tohto súčasného segmentu nášho hospodárstva. Siemens, svetový a náš, globálny a lokálny, pôsobí v Srbsku viac ako 125 rokov. Jeho vplyv cítiť v zdravotníctve, priemysle, doprave, energetike, infraštruktúre. A mnohé ukážky úspechov a detaily dejín jednej z najznámejších svetových spoločností u nás sú aj v monografii o firme, ktorá predbehla čas. Na snímke je záber z jej nedávnej premiéry v Belehrade.

                                                                                                 O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs