Maturity pokračujú písomkami z cudzích jazykov

13.mar 2013

Najviac maturantov si vybralo anglický jazyk.

Testom a slohovou prácou z cudzieho jazyka dnes pokračujú maturanti v písomných maturitných skúškach. Až 73 percent maturantov si vybralo anglický jazyk.

Práve druhý deň písomných maturít 13. marca, keď sa na celom Slovensku podrobia aj deviataci testovaniu, plánovali Nové školské odbory vyhlásiť jednodňový štrajk. Napokon od týchto plánov upustili, pretože ich nepodporil dostatok učiteľov.

V stredu 13. marca budú maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka. Žiaci si vyberali najmä anglický jazyk, na ktorý sa prihlásilo 41 973 maturantov (úroveň B1 – 26 314, úroveň B2 – 15 659). Nasleduje nemecký jazyk, ktorý si vybralo 11 426 žiakov, a za ním je ruský jazyk, z ktorého bude maturovať 1 646 stredoškolákov. Najmenej maturantov sa opäť prihlásilo na taliansky jazyk – 19.

Na napísanie externého testu náročnejšej úrovne B2, ktorý obsahuje 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou, budú mať maturanti 120 minút. Na test ľahšej úrovne B1, ktorý obsahuje 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou, budú mať 100 minút. Témy slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom internetových stránok ministerstva školstva (www.minedu.sk), Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk), ÚIPŠ – školských výpočtových stredísk (www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk),

Písomné maturity odštartovali v utorok písomkami zo slovenského jazyka a literatúry. Aj tento rok sa na internete objavili falošné testy. Rezort školstva potvrdil, že išlo o podvrh. Písomné maturity sprevádzal pred dvoma rokmi škandál, keď sa práve večer pred písomkou z angličtiny na portáli ulozisko.sk objavila asi tretina odpovedí testu v úrovni B1. Vyšetrovanie úniku odpovedí bolo neúspešné.
Distribúciu maturitných testov tento rok sprevádzajú osvedčené bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k úniku otázok. Zásielky nešli priamo do škôl, ale na 40 distribučných miest, kde si ich riaditelia škôl v deň skúšky vyzdvihnú. Ďalším bezpečnostným opatrením sú ochranné prvky na testoch a ich jednoznačná identifikácia, na základe čoho je možné presne určiť, komu a kedy boli testy doručené.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs