O návrhu SNS na nové voľby – predo dvermi

13.mar 2013

BLESKOVÁ 15. SCHÔDZA ZHROMAŽDENIA VOJVODINY

Za necelú hodinu a pol poslanci v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny absolvovali šesť bodov rokovacieho programu a nastolili hŕbu poslaneckých otázok na 15. schôdzi. Predsa sa 7. marca najviac kúdolilo z matérie, do ktorej nakoniec na schôdzi ani nezabŕdli: rokuje sa o podanom návrhu Srbskej pokrokovej strany (SNS) o vypísanie mimoriadnych parlamentných volieb na území APV a o jej požiadavke na zmenu predsedu pokrajinskej vlády Bojana Pajtića. Stanoviská k týmto záležitostiam predáci politických strán vyjadrili pred novinármi pred bleskove zrealizovanou schôdzkou.

V rámci schôdze poslanci potvrdili mandáty kolegom, ktorým občania vyjadrili dôveru v nedávnych doplnkových voľbách v troch obciach. Za zástupcu pokrajinského tajomníka pre zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu vymenovali primára Dr. Radovana Latinovića, uvoľnili doterajšieho pokrajinského verejného právneho obhajcu, ktorému vypršal mandát, a zvolili nového, diplomovaného právnika Danijela Tomaševića. Prijali uznesenia o platoch zamestnancov, ktorých volí ZAPV, a o zmenách týkajúcich sa vymenovania predsedu a členov Turistickej organizácie Vojvodiny. Prijali aj rozhodnutie o určení verejného záujmu nad katastrálnymi výmerami vo verejnom vlastníctve APV.

Pred začiatkom schôdze, v závere ktorej odznel i rad šteklivých poslaneckých otázok, novinári si pribalili vyhlášky týkajúce sa návrhu SNS na nové pokrajinské voľby a odvolanie vojvodinského premiéra. Podpredseda SNS Igor Mirović spomenuté požiadavky odôvodnil „stratou legitímnosti aktuálnej koaličnej väčšiny v Zhromaždení APV“, čo vraj vidno aj na základe doplnkových volieb v Zreňanine, Srbobrane a Apatine. Poukazujúc na daktoré nedopatrenia, ktorých sa, podľa jeho mienky, dopustila pokrajinská vláda, SNS žiada demisiu jej predsedu, čím by sa vytvorili aj formálne právne podmienky na voľby; tie zatiaľ, uznal, neexistujú. Vyjadrujúc sa k veci, predseda ZAPV István Pásztor o. i. podčiarkol, že „vypísanie volieb nie je kaviarenská disciplína, lež ide o proces regulovaný jasnou procedúrou“. Vedúci poslaneckej skupiny DS Borislav Novaković požiadavky pokrokárov považuje za huncútstvo. Poslanec DSS Branislav Ristivojević sa však domnieva, že vládnuca koaličná väčšina stratila legitimitu v dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu Srbska, ktoré spochybnilo časť kompetencií pokrajiny. Poslankyňa SRS Marijana Četojevićová vyhlásila, že SRS sa zasadzuje za zmenu volebného zákona: voľby by sa vraj konali podľa čisto proporčného spôsobu a Vojvodina by tvorila celistvú volebnú jednotku.

J. Bartoš

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs