Čas píše príbehy

14.mar 2013

Každý, kto 8. marca zavítal na webovú stránku Novosadského veľtrhu, nemohol prehliadnuť oznámenie na pravej strane: ešte 70 dní do jubilejného 80. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu. Nie je to však jediné jubileum, ktoré tohto roku oslávi náš najstarší veľtrh považovaný za jeden z najmarkantnejších symbolov, nenahraditeľných značiek Nového Sadu, Vojvodiny, Srbska. Novosadský veľtrh si totiž pripomenie aj deväť desaťročí od dávneho roku 1923 označujúceho začiatok sústavného, kontinuálneho organizovania výstavných podujatí.

Pred vlaňajším otvorením InvestExpa

Jeho rozvetvená činnosť dnes spája ekonomiku a spoločnosť, vedu a odbor, turizmus a širší spoločenský zväzok, ako i trh práce s hospodárskym rozvojom nás a okolia. Príležitosť na to predstavuje celý rad akcií: je ich zo dvadsať rôznych druhov, ktorých sezóna sa začína na sklonku februára a končí na sklonku roka. Najznámejšou je veľtrh poľnohospodársky, no nemožno zabudnúť ani veľtrh turizmu, investícií, vzdelávania…, početné výstavy, salóny, prezentácie, konferencie.

– Cez partnerstvá, ktoré sme budovali desaťročia za nami prostredníctvom spolupráce pri spoločnom promovaní domáceho a medzinárodného hospodárstva, dokázali sme dosiahnuť, že sa Novosadský veľtrh ako hostiteľ vystavovateľom a návštevníkom zo všetkých svetových rovnobežiek stal uznávanou hospodárskou spoločnosťou nielen doma, ale aj v zahraničí, – vyzdvihuje jeho generálny riaditeľ Goran Vasić. Zodpovednosť považuje za kľúčové slovo a hodnotu, bez ktorých by  nebývalý rast nebol možný, za záruku nových úspechov a získavania ďalších podnikateľských partnerov.

Ťažko zhodnotiť, čo na mape Nového Sadu má väčšiu váhu: či Námestie slobody, Dunajská ulica, staré mestské jadro, galérie a múzeá, alebo veľtrhové priestory. Najspravodlivejšie by bolo skonštatovať, že všetky tieto zložky, každá vo svojej doméne. Veľtrh, ktorý si pozíciu a dobré meno vybudoval vďaka stálemu rozvoju a celému počtu  výstavných a kongresových dianí, ktoré takmer denne usporadúva, je už roky členom celého radu medzinárodných organizácií: Medzinárodnej asociácie veľtrhového priemyslu (UFI, od roku 1958), Stredoeurópskej veľtrhovej aliancie (CEFA, od roku 1995), Medzinárodnej  asociácie kongresových stredísk (ICCA, od roku 2004), Združenia európskych poľnohospodárskych veľtrhov (EURASCO, od roku 2008). Akýže to rozdiel od dávneho roku 1923, keď čas na inom výstavisku začal písať nový príbeh…

(V budúcom čísle: Od včerajška k zajtrajšku)

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs