NA JAMY NEĎALEKO HAJDUŠICE

14.mar 2013

NA JAMY NEĎALEKO HAJDUŠICE, ktorú tamojší športoví rybári mienia pozmeniť na rybársku vodu, koncom februára zletelo päť labutí hrdo plávajúcich vo vode budúceho jazierka. Čas ukáže, či si tento priestor zvolili za svoje trvalé bydlisko, alebo sa iba zastavili trochu si oddýchnuť. Poľovníci odhadli, že ide o štyroch samcov a jednu samičku, a keďže zlietli – začína sa obdobie hniezdenia – možno očakávať, že si práve tento priestor zvolili na rozšírenie rodiny. Tieto hrdé vtáky ihneď upútali pozornosť Hajdušičanov a najmä detí, ktoré im prinášajú krmivo, hlavne chlieb a kukuricu. Pravidelne ich spolu so svojím starým otcom Vlatkom Ceperom, ktorý žije v bezprostrednej blízkosti jazierka, navštevuje a kŕmi aj malý Andrej Cesnak (na fotografii).

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs