Novým richtárom je Ján Slávik

14.mar 2013

Ján Slávik

Po voľbách na členov Rady a Dozornej rady Miestneho spoločenstva Kysáč, ktoré boli 24. februára, novozvolení členovia sa stretli na konštitutívnom zasadnutí v stredu 6. marca. Zvolili čelných ľudí rád, a potom na ďalšom zasadnutí aj členov komisií RMS.

Za predsedu RMS, čiže za kysáčskeho richtára zvolili Jána Slávika. Podpredsedom je Branko Predojević a predsedníčkou Dozornej rady je Marija Kecmanová.

Činnosť Rady Miestneho spoločenstva bude prebiehať v rámci ôsmich komisií, nuž zvolili ich členov. V čele Komunálnej komisie je Nedeljko Lugonja, predsedníčkou Komisie pre kultúru a informovanie je Anna Asodiová, predsedníčkou Finančnej komisie je Anna Škuráňová, predsedom Komisie pre šport a mládež Miloslav Chrťan, predsedom Komisie pre bezpečnosť a obranu je Miroslav Filipov, predsedom Poľnohospodárskej komisie je Janko Pavlov, predsedom Komisie pre ekológiu a ochranu životného prostredia je Ján Madacký a predsedom Komisie pre písanie projektov a hospodársky rozvoj Michal Kardelis.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs