Svedectvo o priateľstve dvoch národov

14.mar 2013

Pamätná tabuľa

Pri príležitosti desiateho výročia oslobodenia juhoslovanského a československého ľudu v prvej svetovej vojne a výstavby Slovenského národného domu (1928) z iniciatívy vtedajšej Slovenskej ľudovej čitárne v Starej Pazove roku 1931 bola postavená pamätná tabuľa s podobizňami kráľa Aleksandra Karađorđevića a československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka. Bol to vlastne dar Ministerstva osvety z Prahy a tabuľa bola slávnostne odhalená 3. mája 1931. Počas druhej svetovej vojny bola poškodená guľkami.

Roku 1990 pamätnú tabuľu našli v pivnici Slovenského národného domu v Starej Pazove a založili iniciatívny výbor na jej uvedenie do pôvodného stavu. Roku 1998 táto pamiatka mala byť vrátená do divadelnej sály, avšak pre nedostatok peňazí a neodborne vykonanú reštauráciu k tomu nedošlo. V týchto dňoch lokálna moc v Starej Pazove a vďaka iniciátorom reinštalácie pamätnej tabule vykoná jej rekonštrukciu a túto významnú kultúrnu pamätihodnosť vráti do divadelnej sály.

S týmto opätovným postavením a odhalením tabule budú oboznámení aj najvyšší predstavitelia republikových a pokrajinských orgánov, predstavitelia Základiny rodiny Karađorđevićovej na Oplenci, ako aj princ Aleksandar Karađorđević s manželkou princeznou Jelisavetou Karađorđevićovou.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs