Historický kalendár – 14. marca

13.mar 2013

14. marca
Svetový deň obličiek

1804 – narodil sa rakúsky kapelník a skladateľ Johann Strauss st. Bol dvorným kapelníkom vo Viedni. Autor valčíkov, poliek a pochodov – napr. Pochod Radeckého. Otec svetoznámeho skladateľa Johanna Straussa ml. Zomrel 25. septembra 1849.

1879 – v nemeckom Ulme sa narodil jeden z najvýznamnejších fyzikov 20. storočia Albert Einstein, ktorý v roku 1909 publikoval najdôležitejší objav modernej fyziky – špeciálnu teóriu relativity, ktorá zmenila chápanie hmoty, priestoru a času a v roku 1915 formuloval všeobecnú teóriu relativity – novú teóriu gravitácie. Bol profesorom na nemeckej univerzite v Prahe, na univerzite v Zürichu a riaditeľom Fyzikálneho ústavu cisára Wilhelma v Berlíne. Pracoval tiež v oblasti kvantovej fyziky a štatistickej fyziky. Pre svoj židovský pôvod opustil Nemecko a pôsobil v USA na univerzite v Princetone v New Jersey. Po 2. svetovej vojne sa zapojil do hnutia za zákaz atómových zbraní. Nositeľ Nobelovej ceny za prínos v oblasti kvantovej fyziky (1921), najmä za objav fotoelektrického javu. Zomrel 18. apríla 1955 v Princetone.

1883 – v Londýne zomrel nemecký filozof a politik, zakladateľ marxizmu Karl Marx, ktorý spolu s ďalším nemeckým filozofom Friedrichom Engelsom výrazne ovplyvnil dejiny na prelome 19. a 20. stor. vedeckou teóriou komunistického hnutia – dielom Komunistický manifest, čím inšpiroval rôzne prúdy ľavicovo orientovaného myslenia. Po roku 1849 žil Marx v Londýne. Pôsobil v robotníckom hnutí, bol spoluzakladateľom I. internacionály. V diele Kapitál s podtitulom Kritika politickej ekonómie dospel k presvedčeniu o nevyhnutnosti nastolenia beztriednej spoločnosti. Ďalšie publikácie: Ekonomicko-filozofické rukopisy, Osemnásty brumaire Ludvíka Bonaparta. Narodil sa 5. mája 1818 v nemeckom meste Trier.

1899 – v Ľvove sa narodila operná speváčka, sopranistka Anna Korínska. Tiež hlasová pedagogička, zakladateľka slovenskej vokálnej školy, vyučovala na bratislavskom Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení. Zomrela 2. mája 1979.

1913 – v Drienovom sa narodil prozaik, disident a signatár Charty 77 Dominik Tatarka. Po štúdiách na Univerzite Karlovej v Prahe pôsobil v Paríži. Počas 2. svetovej vojny sa zúčastnil v SNP, vstúpil do KSČ a po vojne bol novinárom. Začiatkom 50. rokov rozpoznal podstatu komunistickej totality, o čom v roku 1956 v časopise Kultúrny život publikoval esej Démon súhlasu. Počas Pražskej jari 1968 sa angažoval za demokratizačné zmeny. Po okupácii vystúpil z KSČ, nesmel publikovať. Svoje práce vydával v samizdatoch, stretával sa s českým disentom. Autor novely Panna zázračnica, románov Farská republika, Prvý a druhý úder, Družné letá. Kniha fejtónov a čŕt Ľudia a skutky bola zošrotovaná. Autor noviel Rozhovory bez konca, Prútené kreslá, trilógie Písačky a knihy Navrávačky. Písal aj cestopisné črty a eseje. Zomrel 10. mája 1989 v Bratislave.

1934 – narodil sa americký kozmonaut Eugene “Gene” Andrew Cernan. Má slovenský a český pôvod a zúčastnil sa na troch vesmírnych misiách: 1966 – Gemini 9A, 1969 – Apollo 10 a 1972 – Apollo 17, keď bol 11. a zatiaľ posledným človekom na Mesiaci.

1939 – Slovenský snem prijal zákon o Slovenskej republike. Neskôr bola vymenovaná prvá vláda Slovenskej republiky a jej predsedom sa stal Jozef Tiso.

1950 – narodila sa sopranistka Elena Holičková, sólistka Opery Slovenského národného divadla (SND). Vyštudovala hru na flaute a spev. Hosťovala v Prahe i Brne, venuje sa koncertnému spevu. Pedagogička na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave.

1953 – v Prahe zomrel politik Klement Gottwald. Zakladateľ KSČ, generálny tajomník a predseda strany. Počas 2. svetovej vojny pôsobil v ZSSR a po vojne, v rokoch 1946 – 1948, bol predsedom vlády. Hlavný stratég komunistického puču a nastolenia totalitného režimu vo februári 1948. Od júna 1948 až do svojej smrti prezident Československa. Mal hlavnú zodpovednosť za policajný a justičný teror konca 40. a začiatku 50. rokov. Narodil sa 23. novembra 1896 v Dědiciach.

1968 – Bratislava sa stala de jure hlavným mestom Slovenska. Slovenská národná rada schválila zákon č.43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave.

1989 – zomrela posledná cisárovná Rakúska-Uhorska Zita Bourbon-Parmská. Manželka rakúskeho cisára, uhorského a českého kráľa Karola I. (1887 – 1922). Matka ôsmich detí, najstarší syn Otto Habsburg-Lothringen (1912 – 2011) bol predsedom Medzinárodnej paneurópskej únie. Zita sa narodila 9. mája 1892.

1998 – zomrel legendárny hokejista Dušan Pašek. Vynikajúci útočník, dlhoročný hráč bratislavského Slovana, majster ČSSR so Slovanom Bratislava v sezóne 1979 1980. Československo reprezentoval takmer 200-krát – majster sveta v roku 1985, strieborný na ZOH 1984 v Sarajeve. Od roku 1997 bol prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Svoj život ukončil pravdepodobne samovraždou. Narodil sa 7. septembra 1960 v Bratislave.

 SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs