Súťaž žien v prednese poézie a prózy

13.mar 2013

Regionálna súťaž žien v prednese poézie a prózy pre Báčku sa uskutoční v nedeľu 17. marca o 15. hodine v kaviarni Pod lipami.

J. B-š

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs