Slávnosť v redakcii Hlas ľudu

5.feb 2019

Slávnosť v redakcii Hlas ľudu

Dnes v redakcii nášho týždenníka Hlas ľudu bola slávnosť, v rámci ktorej predseda Pokrajinskej vlády Igor Mirović podpísal zmluvy o sufinancovaní s riaditeľmi ustanovizní vydávajúcimi noviny v jazykoch národnostných menšín, ktorých zakladateľmi sú národnostné rady. Hodnota  zmlúv je 312 miliónov dinárov, čo je o 12 percent viac než v minulom roku.

Ide o 22 novín, ktoré vydáva deväť vydavateľských ustanovizní – Magyar szó, Hét nap, Hlas ľudu, Libertatea, Ruské slovo, Hrvatska riječ, Bunevské informačné centrum, Ridne slovo a Macedónske informačné a vydavateľské centrum.

Na slávnosti medzi inými boli Dragana Miloševićová, pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, a Ðorđe Vukmirović, námestník pokrajinského tajomníka pre verejné informovanie, médiá a analytiku.

Pri tejto príležitosti I. Mirović vyhlásil, že je informovanie v jazykoch národnostných menším jednou z najdôležitejších priorít Pokrajinskej vlády. Ako povedal, Vojvodina preukazuje silu a odhodlanosť dbať o národnostné menšiny a zachovanie ich identity.

„Podarilo sa nám celkovú hodnotu tejto podpory, ktorá v roku 2016, keď sme formovali Pokrajinskú vládu, vynášala 264 miliónov dinárov, zvýšiť na 312 miliónov dinárov“, povedal predseda vlády Mirović.

„Pokrajinská vláda je váš úprimný partner a priateľ, a preto sme dnes vašimi hosťami, aby sme sa na tvári miesta presvedčili, v akých podmienkach pracujete a ako vám môžeme pomôcť, aby podmienky boli lepšie“, pripomenul I. Mirović.

Riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak vítajúc hostí pripomenul, že náš týždenník tohto roku oslavuje 75. narodeniny. Poďakoval sa predsedovi vlády Mirovićovi za podporu a povedal, že by sa tradícia dlhá 75 rokov nezachovala bez pomoci a podpory spoločnosti.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs