O knižnej produkcii SVC v Hložanoch

6.feb 2019

O knižnej produkcii SVC v Hložanoch

Podujatie Zima s knihou usporiadali v pondelok večer v Hložanoch spoločne tamojší Spolok žien Slovenka a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Prítomných na večierku privítala predsedníčka SŽS Viera Miškovicová.

Riaditeľ SVC Vladimír Valentík konštatoval, že toto vydavateľstvo v roku 2018, ktorý mu nebol naklonený, vydalo viac než 30 titulov. Medzi nimi štyri knihy v edícii Živý prúd a až osem kníh pre deti v edícii Včielka. Osobitne sa zmienil o románe Andreja Čipkára V bačkorovej škôlke. Pripomenul, že SVC chce vydať aj román pre dospelých čitateľov, z pozostalosti toho istého autora, narodeného v Hložanoch.

Jeden autor – tri knihy

Do bačkorkovej školy prítomných zaviedla Miram Murtínová, ktorá prečítala úryvok z Čipkárovho románu. Predtým Valentík podčiarkol, že v uplynulom roku SVC vydalo až tri knihy Daniela Pixiadesa, kysáčskeho rodáka žijúceho vyše štyroch desaťročí v Kanade. Hoci dobre ovláda slovenčinu, píše predsa po srbsky povedala novinárka Katarína Pucovská, ktorá preložila už niekoľko jeho kníh. Prečítala stať z jeho Zápiskov bez poradia a báseň zo zbierky Kaleidoskop.

So spomienkou na Pixiadesa sa pozornému, takmer výlučne dámskemu publiku zdôverila aj spisovateľka Viera Benková. Jej vlani v SVC vyšla kniha Panónske haiku. O tejto krátkej forme sa skrátka zmienil Vladimír Valentík. Pripomenul, že Benková písala haiku už pred štyrmi desaťročiami a teraz výber z tvorby tohto druhu poézie prvý raz vydala knižne.

Samotná autorka dodala, že jej trojveršia sú originálne panónske haiku, celkom odlišné od japonského. Ako povedala, vložila do trojverší aj svoj život. V príjemnom ovzduší príjemne znelo zopár zŕn malej vkusnej formy Benkovej haiku v podaní Aleny Peškovej.

V závere večierka, ktorému kraľovalo pekné slovo, báseň Michala Ďugu Túžim predniesla Jasminka Činčuráková Galambošová. Vybrala si ju z Ďugovej novej knihy Nebeský oheň / potulky s Hölderlinom. Benková povedala, že ju autor, ktorého doterajšia tvorba bola ovplyvnená filozofiou, tentoraz prekvapil. Lebo hovorí o žene s citom, s dávkou erotiky, uznávajúc, že bez lásky nie je ani filozofia.

Chyba a „chyba“

Vlani o. i. vyšla i zbierka básní svetových básnikov v preklade už zosnulého Jána Labátha. SVC si stanovil cieľ – vydať postupne súborné dielo tohto nášho spisovateľa, podčiarkol riaditeľ Valentík. Väčšinu spomenutých a ďalšie vydania z vlaňajšej produkcie SVC si záujemci mohli kúpiť na tvári miesta. Zároveň sa mohli predplatiť na časopisy tohto vydavateľstva: Nový život, ZorničkuRovinu.  

V rámci edície Korene vlani vyšiel aj Idiotikon Juraja Ribaya; pripravil ho Miroslav Dudok. Kniha Víťazoslava Hronca Na lôžku zo súdružkou polemikou obsahuje malú chybu v názve; vidno, že sám Hronec už dávnejšie nedozerá na neraz zložitý vydavateľský proces. Predsa ale, podstatne väčšia chyba je (a za ňu určite nemôže ani SVC ani SŽS), že tzv. dedinská knižnica v Hložanoch je v zimnom období neprístupná, keďže sa nemá kto postarať o jej vykurovanie.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs