Tradičná matičná zábava v Kovačici

7.feb 2019

Tradičná matičná zábava v Kovačici

Miestny odbor Matice slovenskej v Kovačici v sobotu 9. februára 2019 usporiada tradičnú Pavlovsko-hromničnú zábavu.

Okrem bohatej večeri, tanca a zábavy so slovenskou ľudovou hudbou, kovačickí matičiari pre všetkých návštevníkov pripravili aj krátky príležitostný program, príjemné prekvapenia a bohatú tombolu.

Toto kultúrne spoločensko-zábavné podujatie sa začne o 19.00 hodine v sieni reštaurácie Červené víno.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs