BÁČSKY PETROVEC: 10 rokov združenia výtvarníkov a výstava Vladimíra Urbančeka

9.feb 2019

BÁČSKY PETROVEC: 10 rokov združenia výtvarníkov a výstava Vladimíra Urbančeka

Včera večer v sieni Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec bolo slávnostne. Pripomínali si desať rokov od založenia Združenia petrovských výtvarných umelcov a zároveň otvorili aj samostatnú výstavu maliara Vladimíra Urbančeka.

Teda, včerajšie podujatie malo dve časti. Prvá bola slávnostného charakteru. Predsedníčka ZPVU Mária Struhárová po privítaní hostí s Petrovca a spoza chotára, v krátkosti zmapovala prvých desať rokov pôsobenia tohto petrovského umeleckého združenia.

Zároveň so svojimi spolupracovníkmi aj rozdelili plakety umelcom, a ďakovné listiny spolupracovníkom, sponzorom a médiám, ktoré sledovali ich doterajšiu činnosť.

Gratulácie

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa jubilantovi prihovoril podpredseda Pavel Surový. V mene lokálnej samosprávy tiež aj zástupca predsedu obce Ján Brna.

O tom čo a ako sa pracovalo tomto spolku sa prítomným zdôverila aj doterajšia predsedníčka Mária Ivičiaková, ktorá aj najdlhšiu dobu stála v čele ZPVU. V mene Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec úprimný príhovor mal aj Ján Lačok.

Aby všetko nezostalo len na suchých slovách postarali sa aj mladučká speváčka Simona Sýkorová so sprievodom na harmonike Zdenka Makovníka predvedením niekoľkých piesní.

Vernisáž

Na úvod druhej časti moderátorka programu Hana Tanciková prečítala slová zo sprievodného katalógu, kde píše, že „výtvarná tvorba Vladimíra Urbančeka je svojrázne panoptikum všedného tradičného života jeho rodiska. Preto má okrem umeleckej aj národopisnú a dokumentárnu hodnotu.

O tom, čo priniesla výtvarnícka činnosť Vladimíra Urbančeka (1941) Petrovcu a vojvodinskému slovenskému výtvarnému umeniu prítomnému publiku prezradil kritik Vladimír Valentík.

Čestný predseda Matice slovenskej v Srbsku Rastislav Surový si verejne zaspomínal ako došlo ku spolupráci s maliarom a k vypracovaniu plagátu s Slovenským národným slávnostiam s Urbančekovým motívom. Jeho manželka Elena Surová, ako to zvyčajne robieva, predniesla verše známeho slovenského básnika.

Česť otvoriť aj túto Urbančekovu výstavu pomenovanú Petrovec v spomienkach sa dostala jeho vrstovníkovi a dlhoročnému priateľovi Dr. Jánovi Kišgecimu.

Kišgeci si v obsiahlom príhovore zaspomínal na časy odrastania, na Urbančekov odchod do zahraničia, na vlastné návštevy u Urbančekovcov v Amerike. Tiež aj na trampoty pri dovoze jeho obrazov do Srbska do rodiska.

Záverom verejne vyjadril aj ustarostenie nad Galériou Vladimíra Urbančeka a vôbec osudom jeho obrazov v budúcnosti. Preto vyzval NRSNM a Obec Báčsky Petrovec, aby sa postarali o tieto skvosty, podobne ako to bolo s domom Martina Jonáša.

Záverom vernisáže sa autor zavďačil všetkým prítomným na tomto podujatí a predovšetkým Petrovčanom.

Po oficiálnom programe nechýbalo ani občerstvenie, ani dúchanie do sviečok na torte.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs