Stará Pazova: Ochrana detí od digitálneho násilia – zodpovednosť dospelých

8.feb 2019

Stará Pazova: Ochrana detí od digitálneho násilia – zodpovednosť dospelých

Pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečného internetu – 6. februára a vypracovania novej verzie Osobitného protokolu systému zdravotníckej ochrany detí od zneužívania a zanedbávania, včera v staropazovskom Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja sa konalo odborné stretnutie na tému Ochrana detí od digitálneho násilia – zodpovednosť dospelých.

Po privítacích slovách Snežany Tabakovićovej, riaditeľky DZ, a Verice Popovićovej, koordinátorky odborného tímu pre ochranu detí od zneužívania a zanedbávania, prednášku na uvedenú tému mal Igor Jurić z Fondácie Tijana Jurićová. Na odbornom stretnutí, ktorého sa zúčastnili predstavitelia viacerých tamojších ustanovizní a inštitúcii bolo počuť, že sú deti na internete veľmi ľahkou a najčastejšou obeťou.

S cieľom ochrániť deti od negatívnych vplyvov a poukázať, že ani Srbsko, ba ani naše okolie nie sú v tomto výnimkou, premietané boli aj filmy, ktoré žiaľ odzrkadľovali iba realistickú situáciu. To, čo sa dalo vidieť a počuť nikoho nenechalo ľahostajným v konferenčnej sále staropazovského domu zdravia.

Prihláška a anulovanie zhubných obsahov na internete a predovšetkým tých, ktoré ohrozujú bezpečnosť detí novou je aktivitou Fondácie Tijany Jurićovej. Netpatrola (s internetovou adresou www.netpatrola.rs) s prácou začala už v utorok 5. februára a na tejto webovej stránke každý občan môže prihlásiť zhubný a neprimeraný obsah, ktorý zbadá na internete. Treba načas reagovať, upozorňovať a podporovať. A azda najväčší odkaz z odborného stretnutia zvlášť pre rodičov je, aby sa rozprávali so svojimi deťmi a venovali im trochu viacej času.  

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs