SLÁVNOSTNE A HONOSNE

4.jún 2013

23GJKzabava

SLÁVNOSTNE A HONOSNE BÝVA KAŽDÝ ROK AJ V PETROVSKOM GYMNÁZIU, keď maturanti organizujú predmaturitný večierok. Tak bolo aj v sobotu 1. júna, keď generácia žiakov narodená roku 1994 na večierku v telocvični oslávila koniec školenia na tomto gymnáziu. V príležitostnom programe si úvahami, básňami a piesňami zaspomínali na pekné žiacke chvíle. Počas štvorročného školenia ich viedli triedne profesorky Nataša Struhárová, Anna Struhárová a Anna Medveďová, ktorým sa primerane poďakovali. Od tejto generácie maturantov počítajúcej 76 žiakov sa v mene školy rozlúčili riaditeľ Paľo Belička a správca internátu Ondrej Koroš. Po valčíku s rodičmi (na fotografii) na záver úradnej časti večierka sa spoločnosť maturantov spolu s učiteľmi presunula do Lesíka, kde pokračovali vo voľnej nálade.

J. Čiep 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs