Slovenský parlament nebude diskutovať o politických nátlakoch v Kovačici

24.mar 2017

Slovenský parlament nebude diskutovať o politických nátlakoch v Kovačici

Národná rada Slovenskej republiky nebude diskutovať o politických nátlakoch v Kovačici, ako to v uplynulých dňoch priniesol portál Južnobanatske vesti a rozšírili aj iné srbské médiá.

Dušan Čaplovič (Foto: www.hl.rs)

“To nie je pravda, nikdy sa o tom neuvažovalo, veď nie je možné zasahovať do vnútorných záležitostí druhého zvrchovaného štátu, v tomto prípade Srbska,” – vyhlásil pre Hlas ľudu člen predsedníctva vládnucej politickej strany SMER na Slovensku a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.

Srbské médiá totiž pred dvomi dňami priniesli informáciu o tom, že Čaplovič zahlásil, že parlament Slovenska bude diskutovať o politických nátlakoch Srbskej pokrokovej strany (SNS) na slovenské národnostné spoločenstvo v obci Kovačica.

Poslanec NR SR Dušan Čaplovič na svojom FB profile vyjadril obavy o Slovákov v Kovačici, vyzývajúc pritom Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí v tom, aby podnikol kroky, v spolupráci s ministrom zahraničných vecí Srbska, k upokojeniu situácie v prostredí vojvodinských Slovákov.

“Po tieto dni ma trápi súčasná situácia Slovákov vo Vojvodine, najmä v okrese Kovačica, v rodisku môjho otca a v pôsobisku môjho starého otca, farára a seniora, kde je aj pochovaný. Trpím, ak súčasná vládna moc v Srbsku tlačí na Slovákov, aby zmenili svoju politickú príslušnosť, či sympatie, neviem pochopiť odmietanie podpory slovenskej národnostnej menšine v školstve a kultúre, ako aj v iných oblastiach, nielen na národnostnom, ale aj občianskom princípe,”- píše Čaplovič na spoločenskej sieti Facebook.

“Ako Čestný občan Kovačice, protestujem proti týmto politickým praktikám, a verím, že sa vzťahy dostanú do normálu, a súčasná vládna moc v Srbsku i vo Vojvodine, bude opäť podporovať slovenskú národnostnú menšinu a práva na pluralitu, slobodu a demokraciu. V tomto duchu budem, ako poslanec NR SR, interpelovať M. Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí v tom, aby podnikol kroky, v spolupráci s ministrom zahraničných vecí Srbska, k upokojeniu situácie v prostredí vojvodinských Slovákov”, – uzaviera poslanec Čaplovič.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs