Snažíme sa oživiť spoluprácu

2.júl 2013

Tlačné, ťažné, skrutné pružiny, tvarové pružiny a diely z drôtu, závesné systémy, galvanické povrchové úpravy… Je to len časť výrobného sortimentu, prípadne služieb spoločnosti PFS (pružiny – federn – springs) sídliacej v Brezovej pod Bradlom. Ide o najväčšieho výrobcu pružín a pružných dielov z drôtu a oceľovej pásky na Slovensku, o firmu založenú v roku 1995 ako pokračovateľku dnes už viac ako 40-ročnej tradície výroby pružín v Brezovej pod Bradlom. Výrobky PFS nachádzajú široké uplatnenie v celom rade priemyselných odvetví, z ktorých je najvýznamnejší automobilový priemysel a jeho subdodávatelia. Veď od svetiel, cez zámky až po spojky a mnoho ďalších miest v autách možno objaviť množstvo pružín a pružných dielov.

Predstaviteľ firmy, manažér predaja Ing. Bohuslav Plačko bol v polovici júna medzi členmi slovenskej hospodárskej delegácie, ktorá v Hospodárskej komore Srbska v Belehrade rokovala o možnostiach presadenia na našom trhu.

Ing. Bohuslav Plačko

Ing. Bohuslav Plačko

– Možno by bolo najlepšie rozhovor začať dôvodmi, ktoré vplývali na rozhodnutie prísť sem?

– My sme na tomto trhu pôsobili už pred niekoľkými rokmi. Vlastne spolupracovali sme tu s piatimi – šiestimi firmami cez jednu domácu srbskú spoločnosť a mali sme záujem aj o vytvorenie spoločného podniku. Dokonca boli už aj priestory spravené v Sriemskych Karlovciach, no nakoniec sme od toho museli odstúpiť. Bolo to obchodovanie s takým primeraným partnerom pre nás, ktorý javil záujem o naše pružiny a iné produkty z ocele a s ktorým sme čiastočne to bartrovali. Znova sa snažíme oživiť túto spoluprácu.

– Zrejme ste orientovaní aj na export, aj na domáci trh?

– Sme hlavne výrobcami pružín a takých závesných systémov do sadrokartónov. Okrem Slovenska sú naším trhom aj okolité krajiny, ako je Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko. V závesných systémoch sme prítomní aj tu na Balkáne, konkrétne v Rumunsku a Bulharsku.

– Čo možno očakávať od biznis fóra ako je tento?

– Ide nám v prvom rade o vysondovanie terénu, zistenie, aké sú tu znova možnosti. Máme dohodnuté rokovania nielen v Belehrade, ale zajtra máme stretnutie aj s partnermi v Novom Bečeji, tak isto by sme sa chceli stretnúť s predstaviteľmi spoločnosti Baneho Sekulića. Uvidíme, čo prinesú. Troška je to také, že nie je to až toľko kilometrov sem, no mali sme kedysi výraznejšie dopravné problémy, pretože nám k vám neraz v podstate chodilo  auto prázdne. Vtedy boli aj také väčšie problémy s hranicami, no teraz sa to  podstatne zlepšilo.

– Srbsko môže byť zaujímavé aj tým, že má ľahší prístup k ruskému a niektorým iným trhom…

– Áno, i to je jeden z dôvodov možnej a ďalšej spolupráce. V čase najväčšej slávy v obchodnom obrate s Novým Bečejom, ktorý je výrobcom poľnohospodárskych strojov, spomínam si, že dostali obrovskú zákazku do Ruska, čo veľa znamenalo. Keby bol aktuálny len tento obrovský trh, tak to sú desatiny a desatiny miliónov obratov, – uzavrel Ing. Plačko.

Zaznamenal: O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs