Prostriedky samozdanenia nestačia

2.júl 2013

Miestne spoločenstvo Ostojićevo svoje aktivity financuje o. i. aj z prostriedkov samozdanenia. Na obdobie desať rokov ho uviedli roku 2006, keď ešte – ako nám povedal predseda Rady MS Josip Česlár – podniky v Obci Čoka úspešne hospodárili. Robotníci pravidelne dostávali platy a dedinská pokladnica sa riadne plnila. Medzičasom však hospodárstvo jednej z najchudobnejších obcí v AP Vojvodine takmer úplne zaniklo, a tým sa aj prostriedky samozdanenia významne zmenšili. Z tohto zdroja MS v súčasnosti ročne získa 3 milióny dinárov, z čoho financuje hlavne údržbu komunálnej infraštruktúry, prispieva k zlepšeniu pracovných podmienok v škole, ambulancii, predškolskej ustanovizni, ako aj k činnosti kultúrno-umeleckých spolkov, športových klubov, združení a náboženských spoločenstiev.

Stred Ostojićeva

Stred Ostojićeva

– Podľa zaužívanej praxe ustanovizne a spolky MS požiadajú o prostriedky a my na ich účet prevedieme sumu, ktorá približne zodpovedá percentu, aké je pre danú činnosť stanovené rozhodnutím o samozdanení, – vysvetľuje predseda Rady MS. – Týmto spôsobom sme naposledy pomohli výmenu okien a dverí na ambulancii a škôlke.

Zákonom je však určené, že sa prostriedky MS nachádzajú na podúčte obecného rozpočtu, odkiaľ ich obecná správa podľa potreby postúpi Miestnemu spoločenstvu, čo, podľa slov Česlára, podstatne spomaľuje celý proces.

– Najprv ustanovizeň, či spolok podá žiadosť nám, a keď zhodnotíme, že je opodstatnená, požiadame obec, aby nám previedla peniaze. Nerobia to však podľa automatizmu, ale najprv skontrolujú, či sú naše pohľadávky v súlade s rozhodnutím o samozdanení, a iba potom presunú peniaze na náš účet. Zvyčajne to trvá viac ako týždeň. Vcelku to funguje, ale si myslím, že by MS malo samostatne nakladať s vlastnými prostriedkami, bez sprostredkovania obce. Takto nielenže nemôžeme samostatne nakladať s vlastnými prostriedkami, ale musíme žiadať obec aj o to, aby nám dala výpis z banky, aby sme videli, koľko máme peňazí.

Prevažná časť, čiže 30 percent prostriedkov samozdanenia slúži na údržbu komunálnej infraštruktúry, ale aj ako účasť MS vo väčších investíciách. Vedomí sú si však toho, že z prostriedkov samozdanenia sa nedá mnoho urobiť, a preto sledujú súbehy a píšu projekty. Tak napríklad v týchto dňoch sa uchádzali o prostriedky z Ministerstva pre regionálny rozvoj a lokálnu samosprávu na renovovanie Domu kultúry. Okrem toho z iniciatívy združenia poľnohospodárov Rada MS rozhodla otvoriť osobitný rozvojový účet, na ktorý občania a Ostojićevčania v diaspóre môžu platiť príspevky na rozvoj osady.

vlh

 

Odvážanie odpadu

MS Ostojićevo už dlhšie odváža komunálny odpad vo vlastnej réžii, čo si vyžaduje významné prostriedky. Novozvolení členovia Rady MS, poľnohospodári a iní členovia združenia poľnohospodárov rozhodli, že sa budú striedať a raz mesačne vlastnými traktormi odpad  odvezú zdarma. MS zaplatí iba robotníkov, ktorí odpad naložia na vlečku. Tým spôsobom dedine ušetria významné prostriedky. Najlepšie by asi bolo, keby tie práce prebral obecný komunálny podnik, avšak ten zatiaľ odpad odváža iba v Čoke.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs