Pivnica

2.júl 2013

Základná škola 15. októbra v Pivnici sa vďaka projektu Plechovka za plechovkou zaradila medzi štrnásť najlepších škôl v Srbsku. Tento projekt sa v pivnickej škole uskutočňuje už niekoľko rokov, a to vďaka žiakom a zamestnancom, ktorí zbierajú plechovky, organizujú školenie o triedení odpadu, používajú odpadový materiál na zhotovenie nových a originálnych predmetov. K úspechu projektu ochotne prispeli aj majitelia pohostinských objektov v Pivnici. V uplynulom šk. roku 2012/13 najusilovnejší boli štvrtáci s koordinátorkou projektu, učiteľkou Natašou Mirkovićovou, ktorí takto získali pobyt v Eko kempe v Sriemskych Karlovciach.

J. Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs