Leto pri bazénoch

2.júl 2013
Pohľad na mestské bazény v Starej Pazove

Pohľad na mestské bazény v Starej Pazove

V športovo-rekreačnom stredisku v Starej Pazove, v rámci ktorých sú aj mestské bazény, letnú sezónu otvorili v piatok 28. júna. Počas celej sezóny pracovný čas strediska je od 10. do 19. hodiny a cena dennej vstupenky pre deti je 150 dinárov a pre dospelých 300 dinárov.

Ako v piatok oznámil Nedeljko Kovačević, riaditeľ Direkcie pre výstavbu Obce Stará Pazova, možno si kúpiť i sezónnu vstupenku, ktorá pre deti stojí 2 000 dinárov a pre dospelých 5 000 dinárov. V záujme čím väčšieho pohodlia občanov, ktorí leto mienia stráviť pri bazénoch, zamestnanci direkcie v uplynulých mesiacoch  intenzívne pracovali tak na odstraňovaní nedostatkov zistených počas vlaňajšej sezóny, ako aj na celkovej úprave okolia.

Bazény sú prichystané na oddych a rekreáciu občanov – riaditeľ direkcie Nedeljko Kovačević

Bazény sú prichystané na oddych a rekreáciu občanov – riaditeľ direkcie Nedeljko Kovačević

Možno teda konštatovať, že čo sa týka mestských bazénov športovo-rekreačného strediska v Starej Pazove, pred novou letnou sezónou úspešne vykonali všetky technické prípravy. Kapacita bazénov je inak 1 300 osôb. V porovnaní s minulým rokom sú zväčšené kapacity hygienických uzlov, vôkol bazénov sú vysadené kvety, vchod je vydláždený a ozdobený žardiniérami, vôkol celého komplexu bazénov je postavená ochranná ohrada. S cieľom zabezpečiť čím kvalitnejšie služby, ako uviedol riaditeľ Kovačević, v stredisku každý deň majú službu zdravotníci staropazovského Domu zdravia, záchranári a početní iní zamestnanci pracujúci na úprave a údržbe kúpaliska. Podstatné je iste aj to, že kontrolu vody v bazénoch má na starosti Ústav pre verejné zdravie v Sriemskej Mitrovici.

A.   Lš. 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs