Malý futbal – veľká škola

2.júl 2013
Đorđe Radinović počas otvorenia turnaja

Đorđe Radinović počas otvorenia turnaja

V Športovom stredisku Futbalového zväzu Srbska v Starej Pazove v sobotu 29. júna 2013 prebiehal humanitárny fair-play turnaj v malom futbale pod názvom Malý futbal – veľká škola. Turnaj zorganizovali Kancelária UNICEF v Srbsku a Obec Stará Pazova, s cieľom podporiť a zozbierať  finančné prostriedky pre program Škola bez násilia. Na sobotňajšom turnaji sa zúčastnilo 12 tímov zo známych spoločností a ustanovizní: Energoprojekt niskogradnja, Energoprojekt oprema, Coca-cola, Delta Generali osiguranje, Bitúnok a spracovanie mäsa 808, Milšped, Elektromreža Srbije, Metal proizvod plus, Alfa banka, Eurobank, Prírodovedno-matematická fakulta Univerzity v Novom Sade a Obec Stará Pazova.

 

Férové zápasy v Národnom dome futbalu v Starej Pazove

Férové zápasy v Národnom dome futbalu v Starej Pazove

„Vďaka programu Škola bez násilia, ktorý sa realizuje v školách v celom Srbsku, dnes máme žiakov, ktorí vedia, že sú férové vzťahy a priateľstvo tým, na čo majú byť hrdí,“ povedal okrem iného počas otváracieho programu turnaja Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova.

Víťazom humanitárneho turnaja v Starej Pazove je mužstvo Delta Generali osiguranje. Účastníci turnaja – uvedené spoločnosti, Obecná správa Obce Stará Pazova a Prírodovedno-matematická fakulta v Novom Sade poukázali nielen na svoj veľký športový duch, ale aj na vysoko vyvinutý pocit spoločenskej zodpovednosti. Zozbierané prostriedky na tomto turnaji využijú na zveľadenie programu Škola bez násilia, ktorý sa toho času realizuje v 241 základných a v deviatich stredných školách, a to v 80 mestách Srbska. Program sa začal v školskom roku 2005/2006, s cieľom vytvoriť bezpečné prostredie pre učenie a prácu detí.

A.   Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs