Vysoké úhrady podnietili rozpravu

2.júl 2013

Vo štvrtok 27. júna sa uskutočnilo zasadnutie Zhromaždenia obce Šíd. Ústrednou témou malo byť rozoberanie rebilancie obecného rozpočtu na rok 2013, avšak do popredia sa dostali body, v rámci ktorých zhromaždenie vymenovalo členov dozorných rád vo verejných podnikoch, zakladateľom ktorých je obecný parlament. Základnou pripomienkou nielen opozície, ale aj niekoľkých výborníkov z radov vládnej koalície bolo to, že sa rozhodnutím stanovila príliš vysoká úhrada za prácu členov dozorných rád. Ako povedali, 35 000 dinárov predsedovi a 32 000 dinárov každému členovi je veľmi veľa za prácu, ktorú predsa budú vykonávať, aspoň by tak malo byť, vo voľnom čase. Na pretras sa dostali aj niektoré procedurálne nedopatrenia, v dôsledku čoho zdôvodňovanie pripomienok trvalo viac ako 5 hodín. Nakoniec boli rozhodnutia schválené väčšinou hlasov. V pokračovaní výborníci schválili aj správu o činnosti obecného prokurátora za rok 2012.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs