Tri roky ťažkého života

2.júl 2013

Po zániku Spolku remeselníkov uplynuli roky predtým než sa miestni remeselníci, malí a strední podnikatelia znovu zorganizovali pod spoločnou strechou. Dokázali to pred tromi rokmi, keď založili svoje „cechové“ Združenie podnikateľov Petrovec 1842. Odvtedy sa spoločne usilujú o zlepšenie podmienok svojej činnosti a podnikania.

Vedenie petrovského združenia podnikateľov a hostia z Únie zamestnávateľov Srbska

Vedenie petrovského združenia podnikateľov a hostia z Únie zamestnávateľov Srbska

V zasadacej sieni Podnikateľského a inovačného centra v sobotu 29. júna podnikatelia z Obce Báčsky Petrovec sa stretli na malej slávnosti, na ktorej si pripomenuli tri roky činnosti združenia. Zasadnutie však bolo pracovného rázu. Uvedomili si, že hoci združení, predsa zostávajú bokom a lokálna samospráva neveľmi rešpektuje ich požiadavky. Preto si na stretnutie zavolali predstaviteľov Únie zamestnávateľov Srbska, vojvodinskej pobočky, a to z Nového Sadu a Srbobranu. Hostí, predstaviteľov obce a Klubu hospodárov úvodom pozdravil predseda združenia Ján Makan.

Stanko Krstin v mene pokrajinskej únie zamestnávateľov povedal, že ich cieľom je založiť pobočku únie v každej zo 45 vojvodinských obcí. Na založenie pobočky v Petrovci sa žiada súhlas 10 % zamestnávateľov v obci. Ďalej vysvetlil postup zakladania Únie zamestnávateľov Báčskeho Petrovca a  pripomenul, že na území krajiny je toho času združených 100-tisíc členov, z čoho vo Vojvodine zo 30-tisíc, pričom títo v pokrajine zamestnávajú viac ako 100-tisíc robotníkov. Prevažne ide o stredné a malé podniky. Predstaviteľ únie z Nového Sadu Slavko Novaković povedal, že aj proces eurointegrácie Srbska predpokladá ustanovenie sociálneho dialógu medzi podnikateľmi, zamestnancami a vládou. Únia garantuje stabilitu práce každého jednotlivca, a preto je vhodným partnerom pre dialóg. Đorđe Džekov, predseda pobočky únie v Srbobrane, ktorá pracuje už 5 rokov, ozrejmil vlastné skúsenosti a potvrdil, že dosiahli pokrok v tom zmysle, že lokálna samospráva ich akceptuje a pôsobia aj prostredníctvom obecnej sociálno-ekonomickej rady. Hostia vyzvali Petrovčanov, aby zvážili možnosť založenia vlastnej pobočky a ponúkli im logistickú a právnu podporu.

Podnikatelia – koľkí z nich vydržia enormné zvýšenie daní?

Podnikatelia – koľkí z nich vydržia enormné zvýšenie daní?

V diskusii, ktorá nasledovala, odzneli sťažnosti remeselníkov a podnikateľov týkajúce sa neúmerného zvýšenia lokálnych daní a pribúdania stále nových poplatkov. Nové poukážky, ktoré podnikatelia v Petrovci v týchto dňoch dostali, sú o 60 % až 150 % vyššie ako tie vlani. Taká politika iste prispeje, aby ďalšie podniky v obci zanikli. Na ilustráciu možno uviesť, že za posledné tri roky v Báčskopetrovskej obci pre neznesiteľné dane zámku na svoj podnik dalo 45 remeselníkov a podnikateľov. Možno očakávať, že mnohí sa presunú do sivej zóny a budú pracovať a zamestnávať na čierno, čo vôbec nie je v prospech štátneho rozpočtu.

V pokračovaní zasadnutia odzneli plány Združenia podnikateľov Petrovec 1842 na nasledujúce obdobie. Dohovorili sa o aktivitách počas SNS, kde privítajú partnerov z Kikindy, Báčskej Palanky a Bečeja, ako aj zo Slovenska.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs