Noví bakalári Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave

2.júl 2013
Rektor a profesori Vysokej školy sv. Alžbety

Rektor a profesori Vysokej školy sv. Alžbety

Za prítomnosti rodiny a blízkych priateľov v sobotu 29. júna vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec vedúci profesori prichystali slávnostnú promóciu bakalárov (Bc) sociálnej práce a ošetrovateľstva na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave, resp. detašovaného pracoviska Ústavu sociálnej práce Martina Luthera v Petrovci. Tohto roku promovali už tretiu generáciu študentov sociálnej práce (19 absolventov) a zároveň i prvú generáciu študentov ošetrovateľstva (13 absolventov). Ide o trojročné bezplatné štúdium, kde študenti svoje školenie ukončili po slovensky alebo po srbsky.

V slávnostnom ceremoniáli účinkovali rektor školy MUDr. Vladimír Krčméry, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Ing. Peter Plavčan, profesori JUDr. Vojtech Tkáč, MUDr. Miron Šramka, Dr. Anna Sabová a zakladateľ detašovaného pracoviska Dr. Ján Sabo.

Predtým ako získali diplomy a brošne, študenti zložili slávnostný sľub, a potom sa zavďačili profesorom a svojim blízkym. Pred ukončením ceremoniálu študentskou hymnou Gaudeamus igitur rektor vysokej školy prítomným profesorom udelil pamätnú medailu školy.

Bakalárky prvej generácie ošetrovateľstva

Bakalárky prvej generácie ošetrovateľstva

Vysokú školu sv. Alžbety zo Slovenska so sídlom v Bratislave založili v roku 2002 a je riadnym členom European University Association. Okrem štátnej akreditácie škola získala aj medzinárodnú akreditáciu, a diplom z tejto vysokej školy je uznávaný vo všetkých krajinách EÚ. Od roku 2008 profesori tejto školy sa podujali na katedre sociálnej práce vyučovať v materčine aj študentov zo Srbska, príslušníkov slovenskej menšiny. Tohto roku na tejto katedre otvorili i oddelenie v srbskom jazyku. Inak Vysoká škola sv. Alžbety má ešte 5 zahraničných pracovísk a úspešne spolupracuje a realizuje spoločné projekty s viacerými inštitúciami vo celom svete. Medzi ne patria aj University of Scranton (USA), Ministerstvá zdravotníctva v Haiti a Burundi, Ministerstvo zahraničných vecí v Kráľovstve Kambodža, univerzity v Nairobi, Hamburgu, Prahe, Viedni a Osle.

Vysoká škola sv. Alžbety ako nezisková organizácia založila a financuje inštitúcie pre deti bez rodičovskej starostlivosti, bezdomovcov a kliniky pre chudobných v 10 krajinách sveta na všetkých kontinentoch: v Keni, Burundi, Etiópii, Ugande, južnom Sudáne, Rwande, Kambodži, Haiti, Ukrajine…

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs