Hrdí sú na nové javisko

2.júl 2013

Aktívne pobočky pôsobiace pri Slovenskom kultúrnom centre Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade svoju usilovnú prácu korunovali kultúrnym programom na novom letnom javisku, pre ktoré toto podujatie aj zorganizovali. Koncert na počesť otvorenia nového javiska, ktoré intenzívne pripravovali členovia centra, usporiadali v sobotu 29. júna na nádvorí Šafárika. Venovaný bol tak samotným členom pri zatvorení sezóny, ako i na podnietenie síl do budúcej sezóny. K umeleckým zážitkom prispelo aj príjemné počasie a publikum, ktoré prišlo sceliť pekný dojem z kultúrneho programu.

Dobre sa tancuje na novom vlastnom letnom pódiu (Foto: J. Brtka)

Dobre sa tancuje na novom vlastnom letnom pódiu (Foto: J. Brtka)

Na úvod sa prihovorila podpredsedníčka SKC P. J. Šafárika Juliana Brtková, ktorá má na starosti aj koordinovanie dievčenskej a chlapčenskej speváckej skupiny, zmiešaného Komorného zboru Agapé a prácu s deťmi pri evanjelickej a. v. cirkvi. Vyzdvihla usilovnosť a úspechy folklórneho súboru Šafárik a speváckych skupín a popriala členom ešte mnoho síl, energie a vôle nevzdávať sa pri pestovaní svojich slovenských tradícií. Velebný pán Vladimír Obšust,  farár novosadský, príležitostnými slovami požehnal letné javisko a v kresťanskom duchu zaželal radosť z kultúrnych činností aj tu v domácom prostredí. Javisko verejne otvorili prvotní iniciátori tejto akcie, a to Ivan Slávik, Michal Pudelka a tamojšia zamestnankyňa Alisa Popovićová.

Potom nasledoval program, kde sa najprv predstavila chlapčenská spevácka skupina zmesou piesní Dobre mi je, dobre, potom dievčenská spevácka skupina zmesou žartovných piesní z Lalite Na Laliťi bubnuvaľi, za ktorú získali zlatú plaketu na nedávnom 43. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… Samozrejme, nechýbali ani temperamentné choreografie autora Jána Slávika v podaní súboru Šafárik, ktoré v súčasnosti nacvičuje umelecký vedúci Ivan Slávik. Na javisko zavítali drotári, regrúti, súbor predviedol aj niektoré štylizované tance zo Slovenska, Horehronské dupáky, elegantnú Myjavu a vykrúcavé tance z Podpoľania. V programe sa zaskveli aj členky ženskej speváckej skupiny, ktoré pod vedením Anny Crveniovej zaspievali zmes piesní z FFTT 2013, ako i zmiešaná spevácka skupina. Orchester SKC P. J. Šafárika sa tiež nedal zahanbiť. O veselý záver tohto úspešného podujatia sa postarala divadelná sekcia Šafárika úryvkom z monodrámy Báči Pišta ze sálaša v predvedení Rastislava Zorňana. Celý program sympaticky moderovala Karmena Zorňanová a na záver všetci účinkujúci zaspievali svoju takpovediac hymnu V Novom Sade na ohrade. Obecenstvo opúšťalo nádvorie Šafárika s krásnymi dojmami. Tí, ktorým bolo málo, zostali sa veseliť pri ľudovej hudbe, takže na nádvorí Šafárika bolo rušno takmer do rána.

Aneta Lomenová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs