Podpora činnosti a práce MSS

3.júl 2013
Príhovory z príležitosti podpísania zmluvy

Príhovory z príležitosti podpísania zmluvy

V KYSÁČI PODPÍSALI ZMLUVU O FINANCOVANÍ MSS

Vo štvrtok 27. júna v priestoroch Slovenského národného domu v Kysáči podpísali zmluvu o financovaní Matice slovenskej v Srbsku v roku 2013. Podpisovateľmi boli MSS, v mene ktorej zmluvu podpísala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, a Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj, v mene ktorého zmluvu podpísal prof. Dr. Dragoslav Petrović, podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj.

Pri tej príležitosti D. Petrović povedal, že úspešnú a korektnú spoluprácu s Maticou realizujú už ôsmy rok. V tomto roku ide o sumu 575-tisíc dinárov, čím podporia tri oblasti: výstavnú a vydavateľskú činnosť, ako aj účasť na vedeckých konferenciách. Zamerajú sa aj na zabezpečenie kontinuity v realizovaní vyučujúcich programov po slovensky na všetkých úrovniach vzdelávania.

Podpisovanie zmluvy o financovaní MSS

Podpisovanie zmluvy o financovaní MSS

Predsedníčka Melegová-Melichová konkretizovala, že v rámci matičnej vydavateľskej činnosti vydajú monografiu o maliarovi Vladimírovi Urbančekovi, tiež brožúru Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a publikáciu, ktorá ozrejmí divadelné aktivity, ale aj literárne, súvisiace s divadlom, od roku 1848 po prvú svetovú vojnu. Keď ide o účasť na vedeckých medzinárodných konferenciách, bude to jednak na Slovensku, jednak v Rumunsku, a nevystane podpora vedeckých bádaní. Čo sa týka výstavnej činnosti, budú to výstavy počas Slovenských národných slávností. Keď ide o podnet profesora Petrovića a vzdelávanie v slovenčine, predsedníčka Melegová-Melichová spomenula, že už rad rokov sa v niektorých prostrediach žiaci zo slovenských rodín zapisujú do srbských tried. Po návštevách Bieleho Blata a Hajdušice bola evidentná náprava a teraz je taký problém v Kovačici, Starej Pazove a Kulpíne. S poľutovaním sa zmienila o tom, že rodičia nevidia význam vzdelávania svojich detí v materinskej reči.

Po tom, čo podpísali zmluvu o financovaní MSS, predstavili publikácie, ktoré vlani vydali

Po tom, čo podpísali zmluvu o financovaní MSS, predstavili publikácie, ktoré vlani vydali

Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová okrem iného pripomenula, že prostriedky Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj sú jediné, na ktoré môžu s istotou rátať. Ostatné financie si zabezpečujú prostredníctvom projektov.

Po podpísaní zmluvy hostia si pozreli výstavu ilustrácií pre deti Ljubomira Sopku v Galérii SND, a potom boli prezentované publikácie, ktoré vlani vyfinancoval Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj. Zostavovateľka knihy Čarovná niť v ruke ženy Katarína Melegová-Melichová predstavila túto publikáciu, ktorá vyšla z príležitosti 90. výročia Spolku petrovských žien. Potom o brožúrke Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov hovorila autorka a predsedníčka osvetovej komisie MSS Anna Medveďová. Nasledoval príhovor autorky Viery Benkovej, ktorá hovorila o antológii Plášť bohyne. Na záver autor Samuel Boldocký predstavil almanach 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku.

Na štvrtkovom podujatí v Kysáči boli prítomní i podpredseda MSS pre Báčku Vladimír Fekete, čestný predseda MSS Rastislav Surový a predseda Rady Miestneho spoločenstva Kysáč Ján Slávik.

E. Š.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs