Naša spoločná zodpovednosť

3.júl 2013
Pohľad na Dunaj pri Novom Sade

Pohľad na Dunaj pri Novom Sade

29. JÚNA BOL MEDZINÁRODNÝ DEŇ DUNAJA

Krásny a nevyspytateľný, vrtošivý a nebezpečný, rozmanitý a jedinečný… Hoci nám v tomto roku spôsobil povodne a mnohé problémy, na Dunaj sa hnevať nemožno. Skôr sa nám to treba na seba samých a všetko, čo páchame prírode a klíme, ktoré nás živia. Na budúci rok uplynú dve desaťročia od 29. júna 1994, keď v bulharskej Sofii bol podpísaný Dohovor o spolupráci a ochrane pri trvalom využívaní Dunaja. Práve tento dátum je preto pred desaťročím vyhlásený za Medzinárodný deň Dunaja.

Do osláv dňa druhej (po Volge) najdlhšej rieky na európskom kontinente sa odvtedy každoročne zapájajú milióny ľudí v  štrnástich štátoch. Usporadúvajú početné akcie s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na problémy súvisiace s povodím Dunaja, tohto významného zdroja vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, dopravu a výrobu elektrickej energie. Všetky akcie každý rok majú spravidla inakšie motto.

To tohtoročné znelo Buďte aktívni a kreatívni pre malé jesetery! Ako aj mnohé iné drahokamy prírody, aj rieka, ktorú rakúsky skladateľ Johann Strauss zvečnil chýrnym valčíkom Na krásnom modrom Dunaji a ktorej delta je na zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO, s dĺžkou toku 2 857 kilometrov, zápasí o zachovanie vlastnej rozmanitosti. Práve preto sa do nej, v mnohých mestách v rámci príležitostných podujatí, ktoré mnohí pomenovali najväčší riečny festival na svete, vypúšťali malé jesetery. Lebo ich načim chrániť. Ako načim chrániť a zachovať aj vzácne vodné zdroje, čo je spoločnou zodpovednosťou všetkých, ktorí sa delia o povodie Dunaja. Lebo je táto rieka nielen hlavnou vodnou ulicou Európy, ale je súbežne i priestorom pre život, aj hospodárskym a turistickým potenciálom, aj jedinečnou oblasťou, ktorú si skutočne treba vážiť: všetky dni za nami, taktiež i tie pred nami.

                                                                                         O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs