Cyrilo-metodský večierok

3.júl 2013

Na nedeľu 7. júla do evanjelického kostola Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci a miestny cirkevný zbor SEAVC povolávajú záujemcov o tradičný Cyrilo-metodský večierok. Večierok bude o 20. hodine a tentoraz vyznie v znamení 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs