„Vysporiadať sa“, „poriadať“, „doprovod“ – nesprávne

2.júl 2013

JOMIL121

V hovorených a písaných prejavoch sa často stretneme aj s takýmito nesprávnymi slovami. A keďže písané slovo vie veľmi zavážiť, vzniká nebezpečenstvo, že čitatelia tlače by ich mohli pokladať za správne.

Keď nám záleží na tom, aby sme si s niekým vyjasnili nejaký problém, vtedy nepoužijeme slovo „vysporiadať sa“, lebo nie je spisovné, ale siahneme po slovách vyjasniť si nejaký problém, vybaviť si nejakú vec, vyrovnať sa. V prípade, že sa chceme s niekým „vysporiadať“, predsa toto slovo nepoužijeme, ale tu máme tieto spisovné slová: vyrovnať sa, porátať sa povedzme so zradnými ministrami, s falošnými ľuďmi. Je tu ešte jedna možnosť – usporiadať, a namiesto spojenia majetkové „vysporiadanie“ je tu správny tvar majetkové usporiadanie alebo majetkové vyrovnanie.

Pri uskutočnení, zorganizovaní nejakého programu často sa používa chybné sloveso „poriadať“. Jeho náhrady správne sú usporiadať (dokonavé) a usporadúvať (nedokonavé). Nespisovné „poriadateľ“ / „poriadateľka“ vystriedame spisovným usporiadateľ / usporiadateľka. Prídavné meno nebude „poriadateľský“, ale usporiadateľský. Usporiadať si možno ešte aj veci – dať do poriadku, upraviť. Aj zoradiť podľa istého hľadiska, utriediť údaje chronologicky, vecne, abecedne, utriediť knihy v knižnici podľa autorov. Uviesť vzťahy, pomery do náležitého stavu, urovnať: urovnať svet po novom, urovnanie rodinných pomerov je tiež usporiadať.

Keď hudobník hrá ako doplnok k inému hudobnému výkonu, častou chybou je používanie slov „doprovod“ a „doprevádzať“. Týmto prináleží slovenský ekvivalent sprievod, sprevádzať. Takisto aj toto slovo má ešte niekoľko významov, a to ísť s niekým spolu ako spoločník, byť niekomu sprievodcom, sprevádzať priateľku na cestách, sprevádzať turistov. V prenesenom zmysle povieme, že chlapec dievčinu sprevádza zrakom, očami, sleduje ju. Sprevádzať znamená aj byť stále s niekým, neopúšťať: sprevádza ho nezdar, nech ťa sprevádza šťastie. A tiež byť sprievodným javom či súčasne prebiehať: búrka sprevádzaná lejakom, horúčku sprevádza slabosť.

ah  

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs