Výzva na stretnutie študujúcej mládeže, ktoré sa uskutoční v rámci SNS 2013

2.júl 2013

Pozývame všetkých slovenských študentov, aby sa zúčastnili na Stretnutí slovenskej študujúcej mládeže, ktoré sa uskutoční v rámci tohtoročných Slovenských národných slávností vo štvrtok 1. augusta 2013 o 20. hodine v Slovenskom dome v Báčskej Palanke.

Študenti sa majú prihlásiť do Matice slovenskej v Srbsku na e-mailovú adresu msjbp@stcable.net alebo na tel. č.: 021/780-248. Študenti s ukončeným štúdiom (Ing., Mgr. a PhDr.) v školskom roku 2012/2013 majú zaslať na uvedenú e-mailovú adresu meno, priezvisko, získaný titul, osobnú fotku a prezentáciu diplomovej práce v PowerPointe.

Povinná je prihláška do 23. júla 2013.

MOMS Báčska Palanka a Osvetová komisia MSS                                       

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs