Spoločné kroky na výtvarnom tábore

2.júl 2013

27Naseputac

Účastníci výtvarného tábora sa veľmi tešili zo spoločnej výstavy svojich prác

Účastníci výtvarného tábora sa veľmi tešili zo spoločnej výstavy svojich prác

V Športovo-rekreačnom stredisku Slávia a Turistickom letovisku Relax v Kovačici sa v piatok 28. júna skončil 9. ročník Výtvarného tábora osôb s osobitnými potrebami. V päťdňových kreatívnych dielňach, okrem členov belehradského Združenia Naša deca účinkovali aj deti bez rodičovskej opatery umiestnené v pestúnskych rodinách v Kovačickej obci.                                          

 

Spolupráca medzi Obcou Kovačica a Združením občanov Naša deca v čele s jej predsedom Danilom Kadijevićom trvá už dlho, z čoho vyplynula úspešná realizácia výtvarných táborov v minulých  rokoch. Pod patronátom Obce Kovačica a za podpory Strediska pre sociálnu prácu Kovačica, Turistickej organizácie Obce Kovačica, Turistického letoviska Relax, Táborníckeho oddielu Jánošík a ďalších sponzorov tvorivá práca týchto mladých osôb prebiehala v priateľskom ovzduší v miestnostiach TO Jánošík. V tvorbe používali rôzne techniky (farby, koláž, hlinu atď.) a v maľovaní im pomáhala aj akademická maliarka Marija Vujičićová-Zečevićová. Členovia tohto tábora absolvovali i sprievodné aktivity, ako sú športové hry a obchádzky Obce Kovačica, ktoré si zvolili z turistickej ponuky TOOK. Navštívili Spomienkové stredisko Mihajla Pupina v Idvore, tradičné kultúrne a ľudové pamiatky v Padine, Debeljačské jazerá, Ženský spolok, galérie, kolkársky klub a pod. Na záver akcie – vo štvrtok 27. júna – bola usporiadaná výstava prác účastníkov tábora, ktorí výtvarne tvorili podľa odporúčania insitných maliarov Pavla Hajku a Pavla Cicku.

Návštevníci tábora a výstavy sa mohli ešte raz presvedčiť v nekaždodennú krásu a nekonečne úprimnú lásku týchto dvanástich autorov, ktorú nesebecky vkladajú do svojich umeleckých diel.

Kovačičan Boris Petrík sa už niekoľko rokov zúčastňuje na tejto akcii

Kovačičan Boris Petrík sa už niekoľko rokov zúčastňuje na tejto akcii

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs