Usilujú sa, koľko im sily stačia

2.júl 2013

Napriek nepriaznivým podmienkam v Padine sa aj v posledných rokoch budovali nové a udržiavali existujúce objekty, pričom sa komunálna výstavba prevažne zameriavala na výstavbu chodníkov a ciest. O aktuálnych dianiach v Padine sme sa rozprávali s predsedom Rady MS Ladislavom Petrovičom.

Predseda Rady MS Padina Ladislav Petrovič so spolupracovníčkami Evou Petrášovou a Jarmilou Trnovskou

Predseda Rady MS Padina Ladislav Petrovič so spolupracovníčkami Evou Petrášovou a Jarmilou Trnovskou

– V Miestnom spoločenstve Padina nemáme samozdanenie, takže prostriedky na činnosť dostávame z obecného rozpočtu a rôznych projektov. Prevažná časť dediny je vybavená slušnou vodovodnou a elektrickou sieťou, ktorú plánujeme rekonštruovať. Cesty v niektorých častiach dediny treba dokončiť, vyasfaltovať a miestami doplniť chýbajúce dopravné znaky. Určité problémy nám robia kanály na odvádzanie atmosférických vôd, ktoré sú miestami upchaté a treba ich prekopať. Sústavne sa trápime so skládkou stavebného odpadu, ktorú tohto roku plánujeme rekultivovať, a to z prostriedkov z pokrajiny, ktoré očakávame v sume 4 milióny dinárov. Musím spomenúť a pochváliť našu Komisiu pre poľnohospodárstvo, ktorá od začiatku jari už viackrát reagovala, vyšla do poľa, hľadala vinníkov, ktorí striekaním porastov neúmyselne zapríčinili hmotné škody na susedných pozemkoch.

– Aká je situácia z hľadiska podpory aktivít padinských spolkov a združení?

– Napriek tomu, že nemáme samozdanenie, snažíme sa akými-takými prostriedkami pomôcť a podporiť činnosť všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k rozvoju dediny. Prednedávnom sme napríklad Základnej škole maršala Tita pomohli napísať projekty, z ktorých im jeden priniesol novú interaktívnu tabuľu. Pre Klub študujúcej mládeže Padiny sme vyčlenili prostriedky na úpravu parku v strede dediny, padinskému Spolku žien sme poskytli peniaze na tradičné aktivity. Uchádzali sme sa aj o prostriedky z Pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež, ktoré potrebujeme na zastrešenie tribún v Športovom spolku Dolina. Očakávame finančnú podporu z pokrajiny aj pri výstavbe ohrady na detských ihriskách, ktorých je v súčasnosti šesť.

– Ktoré sú najaktuálnejšie udalosti v dedine?

– Úspešne je realizované podujatie Guča v Padine 2013, na ktoré sme sa pousilovali zabezpečiť prostriedky z rôznych prameňov a pričinili sme sa aj tým, že sme osadu upratali a upravili. V spolupráci s mládežou a Verejným komunálnym podnikom Padina sme ofarbili lavičky, za pomoci členiek Spolku žien sme vysadili kvety pred budovou fary, MS a na iných miestach v dedine. Očakáva nás realizácia ďalšieho projektu Dedina z pohľadnice, na ktorý sme z Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť získali 200 000 dinárov. Okrem toho z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme získali 800 eur na oslavy Padiny, ktoré sa tradične uskutočnia v auguste. Plánov je ešte hodne, niektoré sa nám určite podarí realizovať. Najväčším problémom sú však prostriedky, ktorých je málo. Už roky nemáme samozdanenie, z ktorého by sme mohli oveľa viac urobiť v prospech našej dediny a jej občanov, – povedal záverom Ladislav Petrovič, predseda Rady MS Padina.

A. Chalupová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs