So (staro)novými projektmi v novom roku

23.jan 2013

ZO SCHÔDZE VÝBORU PRE INFORMOVANIE NRSNM

Na prvej tohtoročnej schôdzi členovia Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa venovali finančnému plánovaniu na rok 2013 a projektom, ktorými sa plánujú uchádzať o prostriedky z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

O prostriedky sa výbor bude uchádzať tromi projektmi: digitalizácia archívu Rádia Nový Sad, dokončenie digitalizácie časopisu Zornička a formovať presscentrum.

Osobitná pozornosť bola venovaná pálčivej udalosti, ktorá sa, pravdaže, uskutočnila koncom minulého roka, no udalosť bola takého rázu, že nemožno na ňu nezareagovať. Na Štedrý večer po odvysielanom Denníku namiesto piesní, ktoré sa uvádzajú pomedzi dve vysielania, odvysielaný bol krátky videoklip o význame Vianoc, no nie v slovenčine, ale v srbčine. Príspevok, v ktorom sa hovorilo o pravoslávnom vierovyznaní, bol odvysielaný po každých správach v jazyku menšín. Národnostná rada v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou-Makanovou vyjadrila svoj nesúhlas s takou koncepciou programu a od riaditeľa RTV Vojvodina Slobodana Arežinu dostali odpoveď, že určite došlo k chybe v realizácii vysielania. Podľa neho ide o televíznu miniatúru francúzskej produkcie v srbskom dabingu. Členovia sa uzhodli, aby sa určilo, kto je zodpovedný za to, že sa skrátil termín určený pre program menšín a že také vysielanie bolo zaradené do programu a žiadajú aj verejné ospravedlnenie, a to iba s jedným cieľom, aby sa taká chyba nezopakovala.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs