Založili Sociálno-ekonomickú radu

24.jan 2013

Rade Erceg (stojí), predsedajúci Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova, počas príhovoru na konštitutívnej schôdzi

Konštitutívne zasadnutie Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova sa konalo v stredu 16. januára v malej sieni tzv. Bielej budovy na Námestí Dr. Zorana Đinđića.

Radu tvoria po traja predstavitelia lokálnej samosprávy (Nataša Jeftićová, Marina Ljubinkovićová, Nada Stojancová), Zväzu samostatných syndikátov Obce Stará Pazova (Rade Erceg, Zorislav Lazić, Svetlana Keserová) a Únie zamestnávateľov Srbska – zamestnávatelia Starej Pazovy (Jovo Bjelić, Vladimir Ćulaja, Slavko Božanović). Na konštitutívnom zasadnutí za predsedajúceho Sociálno-ekonomickej rady na obdobie jedného roka vymenovali Radeho Ercega, ktorý je inak predseda Obecnej rady ZSS. Jeho zástupkyňou je Marina Ljubinkovićová a tajomníkom v nadchádzajúcom štvorročnom období bude Milenko Vučinović, doterajší predseda Rady pre zamestnávanie.

Na zasadnutí boli aj početní hostia a medzi nimi Goran Savić, námestník predsedu obce, ktorý novozvoleným členom rady poprial zdarnú prácu. „Sociálno-ekonomická rada Obce Stará Pazova môže počítať s podporou Pokrajinskej sociálno-ekonomickej rady,“ povedala Milina Tušiaková, tajomníčka pokrajinskej rady. Zároveň pochválila Staropazovčanov, že sa im podarilo založiť Sociálno-ekonomickú radu napriek komplikovanej zákonnej procedúre.

Na konštitutívnej schôdzi schválili rokovací poriadok, vymenovali členov kolégia rady a hovorili aj o témach, ktoré by sa mali ocitnúť na rokovacom programe prvého zasadnutia Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova.

A.   Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs