Pracujú v prospech prostredia

24.jan 2013

Kulpínske spolkárky s predsedníčkou Katarínou Zorňanovou (druhá zľava) na koncoročnej akcii mládežníckeho združenia Terra podávali občerstvenie

Ubehlo desať rokov odvtedy, čo sa 4. februára 2003 kulpínske ženy stretli v miestnostiach Základnej školy Jána Amosa Komenského a založili Spolok kulpínskych žien. Za predsedníčku zvolili Katarínu Zorňanovú, ktorá na tejto funkcii zostala dodnes. Keďže je rok 2013 rokom jubilea tohto spolku, spýtali sme sa predsedníčky, ako ho plánujú osláviť. Najprv sme však v rozhovore ozrejmili aktivity spolku v uplynulom, deviatom roku pôsobenia.

– Vlani začiatkom roka, presnejšie 4. februára, sme na výročnej schôdzi prezentovali plán práce, ktorý sa nám podarilo v úplnosti realizovať. Okrem naplánovaného sa spolkárkam podarilo usporiadať aj jednu tematickú výstavu. K veľkonočným sviatkom sme sa rovnako ako roky predtým zapojili do náročného podujatia Spolku vinárov a vinohradníkov Veľká noc v Kulpíne. K oslavám Dňa Kulpína sme prispeli výstavou monogramov z našej minulosti a v októbri sme mali výstavu Pozdrav z Floridy. Vlani v lete sme sa po prvýkrát zúčastnili na stretnutí podnikateľov v Petrovaradíne. Na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci sme mali vlastný stánok, ako aj v decembri na Vianočných trhoch. Zúčastnili sme sa na mnohých podujatiach aj v iných prostrediach. Na sklonku roka 2012 sme u nás v spolku mali prednášku pána farára Jaroslava Javorníka o adventnom období. Nechybovala ani dielňa na prípravu vianočných a novoročných venčekov a celkom pri konci roka sme sa zapojili do akcie mládežníckeho združenia Terra z Kulpína.

K DESAŤROČNICI PÔSOBENIA

Treba spomenúť, že začiatkom minulého roka kulpínske ženy realizovali výstavu vyšívaných kuchárok, ktorú ako projekt financoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Práve táto výstava bola podnetom k realizácii už dlhšie plánovaného receptára, čiže kuchárky Spolku kulpínskych žien, ktorá bude ilustrovaná práve vyšívanými kuchárkami, čiže nápismi z nich. Práve v roku oslavy desaťročnice pôsobenia spolku receptár na tému zachovávania raňajkovania na dedine uzrie svetlo sveta. Plánované je, že to bude koncom marca 2013. Podporu projektom spolku schválili dva pokrajinské sekretariáty, a to pre rodovú rovnosť a pre poľnohospodárstvo. Okrem receptov na prípravu raňajok plánujú vydať i recepty na slané a sladké kysnuté pečivá, rôzne koláčiky, starodávne i súčasné.

– V súvislosti s obsahom tohto receptára sme oslovili i naše kolegyne z Riečky na Slovensku, s ktorými máme dlhoročnú spoluprácu práve v oblasti pečenia koláčov. Perličkou receptára budú teda recepty z Riečky, ktorým bude venovaná jedna časť tejto kuchárky. Názov receptára bude Moja kuchárka na rôzne spôsoby. Okrem toho k výročiu plánujeme vydať brožúrku o desaťročnej ceste Spolku kulpínskych žien. Do nej, pravdaže, zaradíme i prácu popredných žien z Kulpína v povojnovom období a dodnes, povedala pani Zorňanová.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs