Regionálne stredisko v Kovačici

24.jan 2013

„Vďaka projektu Oživenie cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom obnovených služieb miestnych komunít máme šancu naplno afirmovať Kovačicu a jej turistické potenciály. Regionálne stredisko by malo byť v Kovačici,“ zdôraznila Mária Benková-Hriešiková, náčelníčka oddelenia pre hospodárstvo, malé hospodárstvo a ekonomický rozvoj Obce Kovačica.

Ako žiadateľ v projekte cezhraničnej spolupráce Srbsko – Rumunsko vystupuje Regionálne stredisko pre inovácie a transfer technológií Asociácia Tehimpuls z Temešváru. Ich partnerom je Regionálne centrum pre spoločensko-hospodársky rozvoj Banát so sídlom v Zreňanine. Jedným z partnerov RCR Banát je i Obec Kovačica.

Kovačica patrí medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie v juhozápadnom Banáte – kovačický kostol v zime

„Oblastné centrum pre rumunskú a srbskú časť Banátu bude sídliť v budove vedľa Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax, ktorú Kovačičania volajú Lovec alebo Rasadnik. Ide o stavbu, v ktorej v posledných rokoch svoje priestory mali kovačickí lovci, rybári a táborníci, ale budovu používal i FK Slávia. Po rekonštrukcii by sa budova mala vrátiť do pôvodného stavu,“ dopĺňa náčelníčka. Podľa slov Benkovej-Hriešikovej prostriedky na úpravu spomínanej budovy zabezpečí Obec Kovačica.

Finančné zdroje vyčlenené na tento projekt sú v hodnote 300 000 eur, pričom väčšia časť peňazí odchádza partnerom z Rumunska. Kovačická obec z projektu dostane 17 000 eur, ktoré účelovo použijú na zariadenie regionálneho centra: na kúpu počítačov, videoobrazovky, nábytku. Časť prostriedkov z Pokrajinského sekretariátu pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu je už na účte.

Všeobecným cieľom projektu je zvýšenie ekonomickej konkurencieschopnosti v pohraničnej oblasti srbského a rumunského Banátu. Úlohou aktérov je podporiť cezhraničný cestovný ruch a prírodné, kultúrne i historické zdroje v prospech miestnych komunít cez najnovšie služby. Plánujú vytvoriť aj webový portál a spoločnú turistickú databázu.

„Projekt zahrnie historické oblasti Banátu z oboch strán: dve v Rumunsku a severný, stredný a južný Banát v Srbsku. Hoci sa táto oblasť vyznačuje významným turistickým potenciálom v podobe prírodných parkov, minerálnych a termálnych kúpeľných stredísk, kultúrneho dedičstva vidieka a mestskej turistiky, autori projektu poukázali i na nedostatky v oblasti infraštruktúry, na deficit súvisiacich databáz turistických atrakcií, produktov, služieb, ako aj na menší počet pôvodných turistických výrobkov. To by sa čoskoro malo zmeniť na lepšie,“ prízvukuje vedúca oddelenia v Obci Kovačica.

Pri písaní tohto projektu žiadateľ a partner využili podobné a osvedčené skúsenosti regiónu Južné Tirolsko. Päť hlavných turistických kategórií v projekte Oživenie cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom obnovených služieb miestnych komunít sú športová a dobrodružná turistika, kultúrny cestovný ruch, kúpeľná a zdravotná turistika, mestský a vidiecky cestovný ruch.

Dvanásti odborníci z verejného a súkromného sektoru, siedmi z Rumunska a piati zo Srbska, tvoria tím, ktorý má poskytovať odborné poradenstvo a podporovať projektovú skupinu pri realizácii plánovaných aktivít. V tomto tíme je i náčelníčka Mária Benková-Hriešiková.

O spomínanom projekte zamestnanci Turistickej organizácie Obce Kovačica čoskoro budú informovať návštevníkov bratislavského a belehradského veľtrhu cestovného ruchu. Predtým vedúci PRS Relax  navštívia obdobnú turistickú burzu v Ľubľane.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs