Spevom udáva šmrnc prostrediu  

18.apr 2015

Spevom udáva šmrnc prostrediu  

Komorný zbor Musica viva v Petrovci tohto roku oslávi 15 rokov pôsobenia. Po pravidelnej skúške v hudobnom kabinete Základnej školy Jána Čajaka vo štvrtok 26. marca 2015 v učebni zostali dlhšie – na výročnom zasadnutí zboru.

Predsedníčka a dirigentka zboru Mariena Stankovićová-Kriváková v správe o činnosti za rok 2014 povedala, že Komorný zbor Musica viva tradične pestuje kvalitný prednes zborového spevu a verejnosti prezentuje diela slovenských a svetových autorov. Zbor má dobrú spoluprácu so združeniami na lokálnej úrovni, ale aj v rámci pokrajiny a v zahraničí, zúčastňuje sa na seminároch pre dirigentov a organizuje kultúrne podujatia vo svojom prostredí. Aj v roku 2014 sa sústavne pracovalo. Skúšky prebiehali počas celého roka s januárovou prestávkou. Treba však zdôrazniť, že zbor pracuje bez prostriedkov na riadnu činnosť, a aj napriek tomu Musica viva si dobré meno zachováva vďaka početným vystúpeniam na rôznych kultúrnych podujatiach. Vlani úhrnne mali 25 vystúpení a podarilo sa im usporiadať aj 7. Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny. V zbore je stály korepetítor, sprievodný klavirista Vladimír Kováč, čo umožňuje rozšíriť repertoár zboru, ale aj on pracuje bez finančných nárokov.

Komorný zbor Musica viva pred vystúpením v Dome Matice slovenskej v Srbsku 11. marca 2015

Komorný zbor Musica viva pred vystúpením v Dome Matice slovenskej v Srbsku 11. marca 2015

Členovia zboru sa spevom pomerne často predstavili v Petrovci a v roku 2014 mali i niekoľko hosťujúcich zájazdov: na Festivale rusínskych zborov vo Vrbase, na Dňoch Senty v Sente, na oslave 20. výročia založenia cirkevného zboru v Báčskej Palanke a na oslave 20. výročia založenia Ženského zboru Zornička v Novom Sade. Ich spev bolo počuť aj v Hložanoch a podarilo sa im vystúpiť aj za hranicami krajiny. V novembri zbor absolvoval zájazd na Slovensko do Banskej Bystrice, kde účinkoval na Festivale Viliama Figuša Bystrého, a vtedy hosťovali aj v neďalekom Lučatíne. V Petrovci zbor okrem iných vystúpení dvakrát spieval i v programoch Matice slovenskej, na SNS a v Galérii Zuzky Medveďovej. Odborní spolupracovníci zboru sa zúčastnili na seminároch pre dirigentov, ktoré prebiehali v Novom Sade a v Pivnici. Členka zboru a druhá dirigentka Anna Medveďová bola organizátorkou Letného zborového kempu, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko ich členov. V zbore Musica viva vlani aktívne účinkovalo 15 členov z Petrovca, ale speváčky sú aj z Palanky a Kulpína. Zbor dirigujú M. Stankovićová-Kriváková ako prvá dirigentka a A. Medveďová ako druhá dirigentka. Prácu si rozdelili v pomere 2 : 1.

Svojráznym skvostom v práci zboru je pravidelné organizovanie Stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny. Vlani v novembri na tomto stretnutí v rámci dvoch spoločných koncertov vystúpilo 8 vojvodinských slovenských zborov a Univerzitný spevácky zbor Mladosť z Banskej Bystrice. Stretnutie zborov je motiváciou na zveľadenie kvality zborového prednesu a v posledných rokoch sme svedkami vzniku nových speváckych telies. „Zborový spev je i najrýchlejší spôsob, ako sa dostať k vlastnej interpretácii umeleckých skladieb,“ potvrdili nám zboristky a zvonivo zaspievali ďalšiu pieseň.

                                                                                                                                                           Jaroslav Čiep

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs