SPOLUPRÁCA

19.apr 2013

SPOLUPRÁCA MEDZI ODDELENÍM SLOVAKISTIKY V NOVOM SADE A NVU HLAS ĽUDU. Študentská novinárska prax v Hlase ľudu pre študentov Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade počas nadchádzajúcich letných prázdnin – to je konkrétny záver oficiálnej návštevy riaditeľa NVU Hlas ľudu Samuela Žiaka slovakistickej katedry, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 18. apríla. Na rokovaní sa zúčastnil doc. Dr. Adam Svetlík, zástupca šéfa katedry, prof. PhDr. Juraj Glovňa, Csc., lektor slovenského jazyka, a Jasna Uhláriková, asistentka. Okrem toho takmer dvadsiatim slovakistom riaditeľ Hlasu ľudu odovzdal skromné darčeky – príručku Anny Horvátovej Jazykové omyly, ktorú vydali táto ustanovizeň a Asociácia slovenských novinárov, a vyzval ich, aby sa prihlásili na novinársku prax v trvaní jedného mesiaca.

 V. D. V.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs