Najdôležitejšie je to, čo sa robí medzi voľbami

19.apr 2013

NDI (Národný demokratický inštitút) usporiadal v piatok 12. apríla 2013 v Belehrade seminár pre predstaviteľov národnostných rád na tému Komunikácia s občanmi.

Z ovzdušia na seminári, ktorý prebiehal vo forme okrúhleho stola

Seminár, ktorý mal za cieľ pripomenúť význam permanentnej komunikácie zvolených predstaviteľov národnostných rád s občanmi, oslovil šesť z dvadsiatich národnostných rád na území Srbska, a tak sa na ňom zúčastnili predstavitelia bosnianskej, bulharskej, albánskej, rusínskej, rómskej a slovenskej menšiny. Ciele samotného seminára hneď na začiatku vytýčil riaditeľ NDI Tom Kelly, sústrediac sa na dôležitosť obojstrannej komunikácie s občanmi v demokraticky usporiadanej spoločnosti. „Najdôležitejšie je to, čo sa robí v období medzi voľbami a nie iba to pred voľbami,“ zdôraznil Kelly a vyzval prítomných, aby diskutovali o konkrétnych skúsenostiach: nielen o tých, ktoré rady vyvíjajú s cieľom informovať verejnosť o svojej činnosti, ale najmä o tých, ktoré sa týkajú spätných informácií prúdiacich od občanov k radám.

Odbornou prednáškou na túto problematiku posvietila aj Hajra Bugujevci, ktorá zdôraznila, že sú rady ochrancami a promotérmi záujmov národnostných menšín, ktoré zastupujú, a že práve ony majú byť prepojením medzi občanmi a štátnymi inštitúciami. Analyzovala aj poslanie médií, ktoré aj keď majú potenciál osloviť veľký počet občanov, sebou nesú aj vlastné redakčné politiky a tie nie je možné a ani žiaduce ovplyvňovať. Práve preto sa v poslednom čase vo veľkej miere využívajú aj danosti sociálnych sietí, o ktorých hovoril Marko Živković, a ktoré aj národnostné rady môžu využívať na zefektívnenie komunikácie s občanmi. Právom tu zaznela aj otázka, ako je možné, že komunikácia na spomínanej relácii neraz zlyháva, keď súčasná doba k dispozícii ponúka toľké možnosti a výdobytky.

V rámci seminára sa každá menšina predstavila vlastnými príkladmi z praxe, aby sa na konci rozvinula diskusia o možnostiach zlepšenia komunikácie a približovania sa k občanom. V mene NRSNM o využívaní možností internetu na afirmáciu osobitostí a špecifík menšín hovorila Milina Sklabinská, riaditeľka ÚKVS, avšak ako nemenej dôležité aspekty dvojsmernej komunikácie boli spomínané aj ankety, stretnutia, verejné rozpravy a tribúny uskutočnené s cieľom riešenia pálčivých problémov národnostných spoločenstiev. Užitočnosť a uplatnenie seminára má možnosť odzrkadliť sa v práci každej z národnostných rád, keď bude vo svojich denných aktivitách monitorovať údaje o reálnych problémoch, a budovať svoj imidž odhodlanosťou prijímať a následne riešiť problémy. Iste bude členom národnostných rád v tomto osožiť aj prednedávnom zverejnená príručka Vzťahy s občanmi, ktorú pripravil NDI a jeho pracovníci Jelena Avramovićová, Nenad Belčević a Elmedin Kurtović za podpory USAID.

M. Sklabinská

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs